Oczekiwania rodziców wobec aspiracji edukacyjnych i zawodowych licealistów

526-6

22,05 zł brutto

Małgorzata Wolska-Długosz,Oczekiwania rodziców wobec aspiracji edukacyjnych i zawodowych licealistów,2013, 189 s., format B5, ISBN 978-83-7133-526-6

Więcej szczegółów

2 szt.

Publikacja składa się z trzech rozdziałów. Pierwsze dwa stanowią część teoretyczną, trzeci zawiera opis metodologii badań oraz omówienie uzyskanych wyników badań. W rozdziale pierwszym omówiono problematykę aspiracji i czynników je determinujących. Wyjaśnione zostały różne rozumienia pojęcia aspiracje, ich poziom, rodzaje, co pozwala wypracować i dookreślić system pojęć przydatnych przy podejmowaniu badań. Opisano także społeczno-pedagogiczny kontekst kształtowania się aspiracji młodzieży. Rozdział drugi dotyczy problematyki edukacji w dobie globalizacji. Skupiono się na wyzwaniach, jakie współczesny świat stawia przed edukacją. Rozdział trzeci stanowi próbę syntezy dokonaną na podstawie zebranych danych empirycznych poprzedzoną szczegółowo przedstawioną problematyką badań, zastosowanych metod i technik, a także organizacją procesu badawczego. Obejmuje także analizę i interpretację wyników badań własnych dotyczących społeczno-demograficznej charakterystyki badanej zbiorowości, oczekiwań rodziców wobec aspiracji edukacyjnych i zawodowych swoich dzieci – licealistów. W tej części pracy ukazano również ogół powiązań między czynnikami determinującymi wybory przyszłej szkoły i zawodu (dokonywane przez badanych rodziców i licealistów). Pracę kończą wnioski, wykazy tabel, rysunków oraz bibliografia.

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!