Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne t. 24

2083-179X/24

45,36 zł brutto

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 24, red. Bożena Matyjas, 2014, 500 s., format B5, ISSN 2083-179X

Więcej szczegółów

8 szt.

Spis treści

 • Contents, s. 7

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • KS. MARIUSZ SZTABA, Źródło i przyczyny współczesnego, wielopostaciowego kryzysu społecznego, s. 11
 • DANUTA KRZEŚNIAK-FIRLEJ, WALDEMAR FIRLEJ, Komisja Edukacji Narodowej (1773–1794) – w 240. rocznicę utworzenia KEN, s. 39
 • IZABELA JAROS, ANNA WILECZEK, Digital words… Harnessing technology to develop literacy skills in early education of children (on the example of the Polish language), s. 67
 • WERONA KRÓL-GIERAT, Zadania i kompetencje nauczyciela języka obcego w kształceniu integracyjnym: model sylwetki idealnej w ujęciu SPE-dydaktyczo pedeutologicznym, s. 77
 • ANNA HAJDUKIEWICZ, Therapy model of supporting social performance of children with developmental deficiencies, s. 91
 • ANA KAMINSKA, Ewaluacja jako element organizacji uczącej się, s. 101
 • MACIEJ KOŁODZIEJSKI, Nauczyciel jako refleksyjny i krytyczny badacz w perspektywie procesów autoewaluacyjnych, s. 115
 • WANDA DRÓŻKA, Rola nauczyciela w procesie inkluzji społecznej. Wyzwania, szanse, bariery, s. 133
 • JUSTYNA DOBROŁOWICZ, Dyskurs militarny o szkole. Polska edukacja na łamach opiniotwórczych tygodników, s. 157
 • RENATA WOJCIECHOWSKA, Bobomigi wykładowe. Analiza procesu komunikacji podczas wykładu, s. 175
 • JOANNA GJORGIEVSKA, Macedoński system edukacyjny – struktura i kluczowe obszary zmian s. 189
 • ALINA SBRUIEVA, Transformation of the Academic Culture of European University in the Context of the Risk Society, s. 215

BADANIA I KOMUNIKATY

 • RENATA MISZCZUK, Młodzież niedostosowana społecznie na świętokrzyskim rynku pracy, s. 231
 • MAŁGORZATA WOLSKA-DŁUGOSZ, Bezrobocie absolwentów szkół wyższych i sposoby ich aktywizacji zawodowej na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, s. 245
 • PRZEMYSŁAWA NOWAK, EDYTA HIŃCZA, Wykorzystanie idei coachingu kariery w doradztwie zawodowym, s. 271
 • ARKADIUSZ URBANEK, Disturbed relations with adults as a key factor in socially harmful behaviours. On the basis of current criminals’ experiences, s. 287
 • KATARZYNA POTACZAŁA-PERZ, MONIKA WOJTKOWIAK, Między poradnictwem a mediacją w aspekcie działalności schronisk dla nieletnich, s. 309
 • MAŁGORZATA PRZYBYSZ-ZAREMBA, PAULINA JAKUBOWICZ, Style nauczania oraz sposoby przyswajania wiedzy szkolnej przez uczniów klas początkowych – ustalenia i propozycje, s. 325
 • ALICJA LEIX, ADRIANA WIEGEROVA, Język angielski w przedszkolach: dylematy psychologiczne i pedagogiczne, s. 345
 • FRANK JAMET, JEAN BARATGIN, DARYA FILATOVA, Global warming and the rise of the sea level: a study of intellectual development in preadolescents and adolescents from 11 to 15 years old, s. 357
 • JOANNA LEEK, An ounce of prevention is worth a pound of cure. Reducing Early School Leaving in Slovakia, s. 377
 • JAN KALENDA, DAVID SURÝ, How much internship? Requirements for specific vocational learning in the Czech Republic, s. 387
 • ILONA KOČVAROVÁ, JANA MAJERČÍKOVÁ, Oczekiwania studentów od opiekuna pracy dyplomowej w warunkach czeskiego uniwersytetu, s. 401
 • ELENA KOZLOVA, Структурные составляющие инновационной культуры будущего педагога, s. 421
 • PAWEŁ TRZOS, Od poznawania do rozumienia muzyki. O społeczno-edukacyjnych aspektach badań rozwoju audiacyjnego dziecka, s. 441
 • EWA PARKITA, Muzyczne upodobania współczesnej młodzieży, s. 459

RECENZJE, SPRAWOZDANIA I OPINIE

 • Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Alicja Baum: Rodzicielskie sposoby rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i zdolności, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2013 – JAN GIZA, s. 477
 • Recenzja opracowania pt. Afirmacja czy kontestacja? Dylemat społeczeństwa kapitalistycznego w kryzysie, red. Zbigniew Galor, Radomir Miński, Piotr Sałustowicz, Societas Pars Mundi Publishing, Bielefeld, Warszawa 2014, ss. 353 – PAULINA FORMA, s. 485
 • Sprawozdanie z konferencji „Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy. Wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne” (9–10.10.2014, Wrocław) – MICHAŁ DOBROŁOWICZ, s. 489
 • Wokół problemów zagrożonego człowieczeństwa – KATARZYNA BIAŁOBRZESKA, CEZARY KURKOWSKI, s. 493

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!