Słowo-Dziecko-Edukacja. Aspekty literackie, językowe i pedagogiczne

646-1

29,40 zł brutto

Anna Wileczek, Agnieszka Miernik (red.), Słowo-Dziecko-Edukacja. Aspekty literackie, językowe i pedagogiczne, 2015, 346 s., format B5, ISBN 978-83-7133-646-1

Więcej szczegółów

4 szt.

Niniejsza publikacja zbiorowa poświęcona jest Panu Profesorowi Markowi Kątnemu – wybitnemu znawcy literatury dla dzieci. Stanowi ona rezultat interdyscyplinarnych refleksji autorów otwartych na humanistyczny dialog, na panoramiczny ogląd problemów człowieka i świata. Zebrane w tomie badania dają się ująć w wyraźnie zarysowane tematycznie obszary, dotyczące literatury, kultury, języka, edukacji czy wychowania. Badania zebrane w interdyscyplinarne refleksje, sądy, opinie pozwalają spojrzeć na wskazane w tytule obszary tematyczne: dziecko – słowo – edukacja z perspektywy literaturoznawczej, językoznawczej, pedagogicznej, dydaktycznej, artystycznej i aksjologicznej. Istotnym obszarem, zakreślonym zainteresowaniami badawczymi autorów, jest dyskurs odnoszący się do literatury „osobnej”, do porządków, nurtów, konwencji, tematów, dominant, jakie pisarstwo dla dzieci odzwierciedla. Twórcy artykułów porządkują zarówno większe sfery piśmiennictwa (magia, fantasy), jak i odnoszą się do pojedynczych faktów literackich. Duża grupa publikacji mieści się w obszarze interakcji form językowych i kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem cech języka dziecka. Autorzy wskazują na konieczność budowania dziecięcej wrażliwości semantyczno-aksjologicznej, rolę słowa w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości, korespondencję słowa i dzieła sztuki. Kolejna część refleksji badawczych wskazuje na wybrane obszary zaangażowania nauczyciela w edukację dziecka, na aspekt usytuowania zawodu nauczycielskiego zarówno w globalnych, jak i lokalnych realiach społeczno-kulturowych. Autorzy odnoszą się do uwarunkowań cywilizacyjnych, wpływających na osobowość pedagoga, na prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego, działania stymulujące rozwojem dziecka, w tym wychowaniem przez słowo, obraz i dźwięk. Badania wpisujące się w nowoczesną koncepcję kształcenia prezentują możliwości wspomagania rozwoju dzieci, nowatorskie formy pracy z wychowankiem, propozycje zapobiegania patologiom społecznym.

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!