Zróżnicowanie rozwoju fizycznego oraz sposobu żywienia dzieci i młodzieży w środowisku miejskim i wiejskim

377-4

33,60 zł brutto

Edyta Suliga, Zróżnicowanie rozwoju fizycznego oraz sposobu żywienia dzieci i młodzieży w środowisku miejskim i wiejskim Kielecczyzny w latach 2002-2005, 2008, 288 s., format B5, ISBN 978-83-7133-377-4

Więcej szczegółów

81 szt.

Celem badań, których wyniki opublikowano w tej pracy, była ocena rozwoju morfofunkcjonalnego, sposobu żywienia oraz wybranych elementów stylu życia dzieci i młodzieży w środowisku miejskim i wiejskim Kielecczyzny. Wobec faktu, że badania sposobu żywienia mieszkańców regionu świętokrzyskiego prowadzono dotychczas w bardzo wąskim zakresie, szczególnie istotna była analiza tego właśnie zagadnienia. Główny cel pracy pozwolił na wyłonienie problemów szczegółowych, które sformułowano w postaci następujących pytań badawczych:

1. Czy miejsce zamieszkania (środowisko miejskie i wiejskie) jest czynnikiem różnicującym poziom rozwoju fizycznego i stan odżywienia oraz wielkość rocznych przyrostów cech somatycznych u dziewcząt i chłopców?

2. Czy miejsce zamieszkania wpływa na zróżnicowanie sprawności i wydolności fizycznej dziewcząt i chłopców?

3. Czy istnieją różnice w sposobie żywienia dzieci i młodzieży w środowisku miejskim i wiejskim i na czym polegają?

4. Czy istnieje zróżnicowanie stylu życia dziewcząt i chłopców w zależności od miejsca zamieszkania?

5. Czy istnieją związki pomiędzy sposobem żywienia a poziomem rozwoju morfofunkcjonalnego oraz stanem odżywiania badanych?Przeprowadzone badania mogą dostarczyć ważnych informacji na temat potencjału biologicznego dzieci i młodzieży na Kielecczyźnie oraz przyczynić się do lepszego poznania przyczyn istnienia gradientów społecznych w rozwoju fizycznym występujących na terenie całego kraju. Mogą również odegrać istotną rolę w określaniu nowych zadań edukacyjnych i społecznych, mających na celu wyrównywanie szans rozwojowych oraz zdrowotnych dziewcząt i chłopców w środowisku miejskim i wiejskim. Książka adresowana jest głównie do antropologów, lekarzy, pedagogów, nauczycieli wychowania fizycznego oraz studentów wymienionych specjalności.

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!