Społeczna i antropologiczna charakterystyka studentów Akademii Świętokrzyskiej

309-9

16,80 zł brutto

Andrzej Jopkiewicz,Społeczna i antropologiczna charakterystyka studentów Akademii Świętokrzyskiej,2006, 144 s., format B5, ISBN 83-7133-309-9

Więcej szczegółów

124 szt.

Głównym celem pracy jest charakterystyka morfologiczna studentów Akademii Świętokrzyskiej, a zwłaszcza analiza gradientów społecznych wysokości ciała i intensywności trendów sekularnych. W tym kontekście dokonano szczegółowej charakterystyki warunków socjalno-bytowych i sytuacji społecznej studentów oraz różnych elementów ich stylu życia i zachowań zdrowotnych. Podstawę do tej charakterystyki stanowiły materiały zgromadzone w latach 1975-2000. Na przestrzeni 25 lat przeprowadzono trzy serie badań obejmujące w swym założeniu wszystkich studentów rozpoczynających studia stacjonarne. Podstawowy trzon badań stanowiły pomiary antropometryczne, ocena wydolności fizycznej i wywiad środowiskowy. W poszczególnych seriach badań zakres ten był rozszerzany lub nieco zawężany, m.in. za pomocą ankiety zebrano dane umożliwiające ocenę różnych elementów stylu życia i zachowań oraz sytuacji społecznej studentów. Niniejsza praca powstała na podstawie antropologicznych badań realizowanych przez autora początkowo (1975) w Pracowni Wychowania Zdrowotnego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, a następnie w Zakładzie Antropologii Pedagogiki (obecnie Auksologii) Instytutu Edukacji Szkolnej AŚ w Kielcach. Zaraz bowiem po powstaniu Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, a później Wyższej Szkoły Pedagogicznej, rozpoczęto systematyczne badania nad rozwojem biologicznym, sprawnością motoryczną i stanem zdrowia różnych grup ludności, w tym także studentów. Te tradycje Kielc jako ośrodka antropologicznego, choć krótkie, bo zaledwie 30-letnie, dotyczą głównie antropologii ontogenetycznej, medycyny wieku rozwojowego, antropomotoryki i auksologii.

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!