O Wydawnictwie

Wydawnictwo UJK funkcjonuje w strukturach uczelni od ponad pięćdziesięciu lat, od 1969 r. Tak samo jak i ona systematycznie podlega nieustannemu rozwojowi, i w odpowiedzi na coraz dynamiczniejsze przeobrażenia oraz różnorodność zadań, przed jakimi stoją jednostki naukowe, stara się wyjść naprzeciw i sprostać oczekiwaniom kadry naukowej, którą wspomaga uczestnicząc aktywnie w procesie publikacji dorobku naukowego, a także licznych projektów, w których swój udział mają również reprezentanci zagranicznych ośrodków naukowych.

Wydajemy monografie naukowe, prace habilitacyjne, doktorskie, czasopisma oraz podręczniki i skrypty, opracowywane przez pracowników naukowych naszego Uniwersytetu. Zakres tematyczny publikacji dotyczy wielu dziedzin nauki, takich jak: bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, biologia, chemia, filologia polska, filologie obce, fizyka, geografia, historia, kształcenie medyczne, matematyka, muzyka, pedagogika, psychologia, prawo, zarządzanie, administracja i ekonomia.

Kadra zatrudniona w Wydawnictwie UJK, to wysoko wykwalifikowani specjaliści, a osoby współpracujące z naszą jednostką, to również doświadczony i rzetelny zespół.

O wysokim poziomie naszych publikacji, zarówno pod względem jakości merytorycznej, ale także jakości edytorskiej, świadczyć mogą nagrody i wyróżnienia przyznawane m.in. podczas uczestnictwa naszego Wydawnictwa w targach książki.

Dane kontaktowe

Wydawnictwo Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
tel. +48 41 349 72 65
fax +48 41 349 72 69
e-mail: wyd@ujk.edu.pl

Nagrody

 • 2020 r. nagroda KLIO w kategorii edytorskiej dla Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wydawnictwa Jednośćza książkę pt. Antiphonarium Kielcense. Antyfonarz kolegiaty kieleckiej (ok. 1372 r.). Wydanie fototypiczne z komentarzem red. Krzysztof Bracha.
 • 2017 r. - podczas XXVI Targów Książki Historycznej przyznano wyróżnienie Nagrody KLIO dla Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za edycję seriiKresy w polskich pamiętnikach i listach (1795-1918).

Tytuły z nagrodzonej serii:

 1. Małgorzata i Marek Przeniosło(oprac.), Wilno i Wileńszczyzna w pamiętnikach z lat pierwszej wojny światowej (materiały ze zbiorów wileńskich i londyńskich). T.1, 2014
 2. Małgorzata i Marek Przeniosło (oprac.), Michał Brensztejn, Dziennik 1915-1918, cz. 1: rok 1915 i 1916. t. 2, 2015
 3. Stanisław Wiech (red.),Nieznane listy z Ziem Zabranych. t. 3,2016
  - Anna Brus (oprac.), Listy z Bohdaniszek do Michała Kazimierza Römera,
  - Henryka Ilgiewicz (oprac.), Listy Wandalina Szukiewicza do Lucjana Uziębły i Władysława Zahorskiego,
  - Małgorzata Komza (oprac.), Listy Celiny i Zofii Lewoniewskich do siostry Stanisławy z lat 1906-1907,
  - Katarzyna Cedro-Abramczyk (oprac.), Wybrana korespondencja polskich autorów z Ziem Zabranych w zbiorach Państwowego Archiwum Rosyjskiej Federacji w Moskwie,
  - Paulina Bies (oprac.), Listy do hrabiego Franciszka Pusłowskiego z czasów jego pobytu w Moskwie.
 1. Mariusz Nowak (oprac.),Polacy z Wilna i ze Żmudzi na zesłaniu. Pamiętniki Józefa Bogusławskiego i księdza Mateusza Wejta, t.4, 2016
 2. Wiesław Caban, Jerzy Szczepański przy współpracy Zbigniewa Wójcika (wstęp, oprac.), Jan Witort. O syberyjskim zesłaniu i rusyfikacji Żmudzi, t. 5, 2017 – DIG
 3. Tamara Bairašauskaitě (oprac.), Seweryn Römer, Wspomnienia spisane w 1863 roku, t. 6 2017–DIG
 4. Anna Brus (oprac.), Pamiętnik Emila Dybowskiego, t. 7, 2017 – DIG
 5. Jerzy Z. Pająk, Jerzy Szczepański (oprac.),Moje wspomnienia w Massalanach spisane. Pamiętniki Jana Ordynata Bispinga 1842-1892, t. 8, 2017
 6. Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795–1918, Materiały do katalogu, Tom I: Pamiętniki rękopiśmienne i drukowane, opracowanie i redakcja naukowa: Maria Domańska-Nogajczyk, Tomasz Wójcik, Wiesław Caban, Lidia Michalska-Bracha, 2017
 7. Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795–1918, Materiały do katalogu, Tom II: Listy rękopiśmienne i drukowane, opracowanie i redakcja naukowa Maria Domańska-Nogajczyk, Tomasz Wójcik, Wiesław Caban, Lidia Michalska-Bracha, 2017
 8. Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795–1918, Materiały do katalogu , Tom III: Indeks osobowy autorów wspomnień, autorów listów i ich adresatów, opracowanie Maria Domańska-Nogajczyk i Tomasz Wójcik, 2017.
 • 2017 w redakcji „Polityki” zostały wręczone Nagrody Historyczne Polityki 2017 za książki o najnowszej historii Polski wydane w 2016 roku. Nagrodę otrzymali Grzegorz Miernik i Dariusz Jarosz za książkę  „Zhańbiona” wieś Okół: opowieści o buncie (Instytut Historii PAN oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach).
 • 2015 r. podczas XX Targów Edukacyjnych EDUKACJA 2015 w Kielcach Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach otrzymało MEDAL za 3. pozycje książkowe: Bractwa religijne w średniowieczu i okresie nowożytnym (do końca XVIII w.) red. Dominika Burdzy, Beata Wojciechowska, Ni pucha, ni pera. Russkij jazyk. Urowień A2 autorstwa Anny Żelezik oraz Polska w XIX i XX wieku- społeczeństwo i gospodarka. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Reginie Renz red. Wiesław Caban, Mieczysław B. Markowski, Jadwiga Muszyńska, Marek Przeniosło.
 • 2014 r. podczas XIX Targów Edukacyjnych EDUKACJA 2014 w Kielcach nagrodzone zostały następujące publikacje: Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za książkę naukową autorstwa Szymona Orzechowskiego pt.: Region żelaza. Centra hutnicze kultury przeworskiej i Wyróżnienia Targów Kielce dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za książkę naukową autorstwa Moniki Bator pt. Życie filmowe w województwie kieleckim do 1939 roku.
 • 2013 podczas XVIII Targów Edukacyjnych EDUKACJA 2013 w Kielcach przyznano nagrodę Puchar Ministra Edukacji Narodowej dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za książkę Dominiki Burdzy Szesnastowieczny Sandomierz - Kościół i miasto.
 • 2012 podczas XVII Targów Edukacyjnych EDUKACJA 2012 w Kielcach Wyróżnienie Targów Kielce otrzymał Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach za książkę Jana Pacławskiego, A jeśli chodzi o moje pisanie… O pisarstwie Wiesława Myśliwskiego.
 • 2011 r. podczas IV edycji Konkursu Książka Historyczna Roku, organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej nominowano do nagrody książkę autorstwa Małgorzaty Przeniosło, Matematycy polscy w dwudziestoleciu międzywojennym. Studium historyczne - w kategorii najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku.
 • 2011 r. podczas XVI Targów Edukacyjnych EDUKACJA 2011 w Kielcachprzyznane zostały nagrody i wyróżnienia: Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiegoza książkę Beaty Wojciechowskiej, Ekskomunika w Polsce średniowiecznej. Normy i funkcjonowanie dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wyróżnienia Targów Kielce: dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach za książkę Cezarego Jastrzębskiego, Podróż po przeżycie. Wyprawy krajoznawcze w widłach Wisły i Pilicy w okresie międzypowstaniowym (1832-1862).
 • 2010 r. podczas XIX Targów Książki Historycznej w Warszawie przyznano nagrodę KLIO II stopnia w kategorii monografii naukowejdla Beaty Wojciechowskiej za książkę Ekskomunika w Polsce średniowiecznej. Normy i funkcjonowanie.
 • 2010 r. podczas XV Jubileuszowych Targów Edukacyjnych EDUKACJA 2010 w Kielcach przyznano Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego za książkę Janusza Detki pt. Wiersze polskiej "odwilży" (1953-1957).
 • 2009 r. podczas XIV Targów Edukacyjnych EDUKACJA 2009 w Kielcach przyznano Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego za książkę Reginy Renz pt. Kobieta w społeczeństwie międzywojennej Kielecczyzny. Dom – praca – aktywność społeczna oraz Medal Targów Kielce za książkę Elżbiety Michow pt. Legenda Kielc zamknięta w nazwie. Studium etymologiczne i kulturowe.
 • 2008 r. podczas XVII Targów Książki Historycznej w Warszawie przyznano nagrodę KLIO II stopnia w kategorii monografii naukowejdla Grzegorza Miernika za książkę „My” i „Oni”. Społeczeństwo Kielecczyzny i stalinowski system władzy (Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej).
 • 2006 r. podczas XI Targów Edukacyjnych EDUKACJA 2006 w Kielcach Wydawnictwo otrzymało dyplom i statuetkę w I edycji Konkursu „Książka Roku 2005 XI Targów Edukacyjnych” za publikację pt. Powstanie styczniowe 1863-1864. Walka i uczestnicy. Represje i wygnanie. Historiografia i tradycja, red. Wiesław Caban, Wiktoria Śliwowska.
 • 2005 r. na X Targach Edukacyjnych EDUKACJA 2005 w Kielcach Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej otrzymało Puchar – Nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego za profesjonalizm i trafność oferty wydawniczej. Nagrodzone zostały następujące publikacje:
  1. A. Massalski, Zwierzchnicy rządowych, męskich szkół średnich w Królestwie Polskim w latach 1833-1862,
  2. A. Diniejko, Introduction to the Study of Literature in English,
  3. M. Szpringer, Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne,
  4. J. Śledzianowski, Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży szkolnej na przykładzie województwa świętokrzyskiego.
 • 2004 r. na XIII Krajowych Targach Książki Historycznej w Warszawie Jury Nagrody im. Prof. Jerzego Skowronka, przyznało nagrodę za rok 2004 Lidii Michalskiej-Brasze i Wydawnictwu Akademii Świętokrzyskiej za wydanie publikacji pt. Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego w okresie zaborów.
 • 2004 r. na Targach Edukacyjnych EDUKACJA 2004 w Kielcach zostały przyznane dla wystawców nagrody, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej otrzymało Dyplom Honorowy „Piękna Książka” Targów Edukacyjnych EDUKACJA 2004 za bibliofilskie wydanie Pieśni X Jana Kochanowskiego.
 • 2003 r. Autor Stanisław Wiech i Wydawnictwo uhonorowani zostali dwiema nagrodami. Porozumienie Wydawców Książki Historycznej, wyróżniło Nagrodą KLIO w kategorii autorskiej książkę Stanisława Wiechapt. Społeczeństwo Królestwa Polskiego w oczach carskiej policji politycznej (1866-1896) oraz Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej. Jednocześnie jury Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka przyznało nagrodę za rok 2003 Stanisławowi Wiechowi także za powyższą książkę i Wydawnictwu Akademii Świętokrzyskiej za jej wydanie.
 • 2001 r. – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach: Świętokrzyska Premiera Literacka w kategorii eseistyki naukowej nagroda dla:
  - Grażyny Legutko za książkę pt. Zenon Przesmycki (Miriam) - propagator literatury europejskiej,
  - Idy Sadowskiej za książkę pt. Egzotyzm i swojszczyzna w prozie Ferdynanda Goetla z lat 1911-1939.

 


Product successfully added to the product comparison!