Piśmiennictwo księży diecezji kieleckiej i sandomierskiej w XIX wieku

478-8

42,00 zł brutto

Waldemar Firlej, Piśmiennictwo księży diecezji kieleckiej i sandomierskiej w XIX wieku, 2011, 315 s., format B5, ISBN 978-83-7133-478-8

Więcej szczegółów

7 szt.

W niniejszej książce dokonano analizy i interpretacji historycznej dziewiętnastowiecznego piśmiennictwa duchowieństwa diecezjalnego Kielecczyzny, z uwzględnieniem przemian społeczno-religijnych i kulturalnych epoki, jak również charakterystykę księży-autorów jako grupy społecznej. W rozdziale pierwszym przedstawiono rozwój liczebny omawianej grupy księży oraz kwestię reprezentatywności księży-autorów dla środowiska duchowieństwa diecezjalnego z punktu widzenia rekrutacji terytorialnej, pochodzenia stanowego i społecznego, wykształcenia oraz karier kościelnych. W pozostałych rozdziałach omówiono charakterystykę piśmiennictwa księży diecezji kieleckiej i sandomierskiej w XIX wieku. Dokonano tam typologii ich twórczości pisarskiej pod względem problematyki zawartej w publikacjach oraz rodzajów tych publikacji. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień starano się powiązać treści publikowanych prac z przemianami religijnymi, społecznymi i kulturalnymi dokonującymi się w XIX stuleciu w regionie i w skali ogólnokrajowej oraz pokazać mentalność, postawy i świadomość społeczną księży diecezji kieleckiej i sandomierskiej w świetle ich własnych publikacji.

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!