O przeszłości, czasy, miejsca, ludzie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Jadwidze Muszyńskiej

669-0

44,10 zł brutto

Waldemar Kowalski (red.), O przeszłości, czasy, miejsca, ludzie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Jadwidze Muszyńskiej, 2016, 318 s., format 19,0×24,5 cm, ISBN 978-83-7133-669-0

Więcej szczegółów

15 szt.

Spis treści

 • Wstęp, s. 9
 • Tabula gratulatoria, s. 11
 • A.Kądziela, Bibliografia prac profesor  Jadwigi Zuzanny Muszyńskiej za lata 1973-2015, s. 13

Wspólnoty terytorialne, stanowe i etniczne

 • H. Samsonowicz, W poszukiwaniu starożytnego rodowodu, s. 25
 • H.Gmiterek, Żydowska gmina w Parczewie w XVI-XVII wieku, s. 31
 • J.Pielas, Urzędnicy grodzcy sandomierscy w pierwszej połowie XVII wieku, 41
 • J.Łosowski, Więzi społeczne w świetle testamentów chłopów polskich w XVI-XVIII wieku, s. 51
 • F.Leśniak, Frochtarze skarbu królewskiego i właściciele cegielni w podkrakowskich Dębnikach w XVIII wieku, s. 59

Społeczności i instytucje Kościoła

 • D.Burdzy, Uposażenie instytucji kościelnych Sandomierza w XVI stuleciu, s. 73
 • Z.Anusik, M. Karkocha, Z dziejów parafii Rembieszyce w XV-XVIII wieku, s. 93
 • D.Piątkowska, Ślady patriotyzmu nowojorskiej Polonii, s. 111

Wzory i antywzory

 • K.Bracha, O poczęciu i dziewictwie Marii w kaznodziejstwie polskim późnego średniowiecza, s. 123
 • J.Hochleitner, Błogosławiona Dorota z Mątów Wielkich a średniowieczny kult eucharystyczny na Warmii, s. 137
 • B.Wojciechowska, Kanoniczno-moralne aspekty małżeństwa w świetle anonimowego traktatu „Summa matrimonii”, s. 147
 • K.Kujawińska Courtney, Szesnastowieczny kult Lukrecji w Polsce na tle kultury europejskiej, s. 157
 • W.Kowalski, Za co umierał  John Ogilvie SI? Męczeństwo, herezja i działalność antypaństwowa w Szkocji przełomu XVI/XVII wieku, s. 171
 • E.Danowska, O porwaniu panny w dawnej Polsce, s. 181

W kręgu kultury elit

 • S.Gąsiorowski, Uczone Żydówki w dawnej Rzeczypospolitej. Opis zjawiska, s. 191
 • M.Chachaj, Pochodzenie, edukacja i początki kariery biskupa Pawła Piaseckiego, 201
 • M.Ujma, Testamenty Szymona i Elżbiety Boguszów z 1644 roku. Z problematyki majątku ormiańskich mieszczan lwowskich, s. 209
 • M.Pieniążek-Samek, O rzeczach „u śp.  J[ana] Ks[iędza] Konrada kanonika kieleckiego zastawionych”, s. 219

Gospodarstwo w staropolskich poradnikach

 • S.Konarska‑Zimnicka, Ekonomia a gwiazdy podług wybranych almanachów krakowskich doby przedkopernikańskiej, s. 229
 • D.Dolański, Obraz stosunków społecznych w majątku ziemskim w staropolskich poradnikach, s.241
 • B.Rok, Staropolskie kalendarze gospodarskie, s. 253

Wojna i polityka

 • W. Iwańczak , Wojny husyckie w nowszej historiografii – zagadnienia wybrane, s. 267
 • M.Nagielski, Wydatki skarbu koronnego na wojsko koronne w latach 1652-1655, s. 277
 • T.Srogosz, Funkcjonowanie hiberny w województwie sieradzkim (do końca XVII wieku), s.287
 • W.Kęder, Wizyta cara Piotra I w Królewcu w 1697 roku w świetle depesz papieskiego Sekretariatu Stanu, s.297
 • Indeks osób, s. 305

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!