Świętokrzyskie licea techniczne w procesie przemian szkolnictwa zawodowego

260-2

11,55 zł brutto

Sławomir Koziej, Świętokrzyskie licea techniczne w procesie przemian szkolnictwa zawodowego, 136 s., format A5, ISBN 83-7133-260-2, 2005

Więcej szczegółów

96 szt.

W części teoretycznej pracy przedstawiono sytuację, w jakiej znalazło się kształcenie zawodowe po przemianach społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach przełomu XX i XXI wieku. Omówiono tu także główne założenia liceum technicznego jako szkoły średniej zawodowej nowego typu, odpowiadającej potrzebom współczesności, oraz zaprezentowano koncepcję reformy kształcenia zawodowego, opierającej się na doświadczeniach liceów technicznych. Część empiryczna pracy zawiera wyniki badań własnych, przeprowadzonych w Starachowicach i Ostrowcu Świętokrzyskim w dwóch liceach technicznych, które jako jedyne z dawnego województwa kieleckiego wzięły udział w ogólnopolskim eksperymencie. Badania dotyczą charakterystyki uczniów podejmujących kształcenie w nowym typie szkoły, ich osiągnięć w nauce, opinii wyrażanych o swojej szkole, a także dalszych losów edukacyjnych bądź zawodowych absolwentów. Badania pozwoliły także określić sprawność wewnętrzną szkół oraz zakres selekcji wewnątrzszkolnej, głównie odpadu i drugoroczności.

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!