Katolicka nauka społeczna o ekonomicznej roli państwa w Polsce w okresie II Rzeczypospolitej

741-3

29,40 zł brutto

Beata Rogowska, Katolicka nauka społeczna o ekonomicznej roli państwa w Polsce w okresie II Rzeczypospolitej2018, 228 s., ISBN 978-83-7133-741-3

Więcej szczegółów

8 szt.

Głównym celem pracy jest analiza ekonomicznej roli państwa w świetle zasad katolickiej nauki społecznej (KNS) z perspektywy życia społecznego i gospodarczego w okresie II Rzeczypospolitej.

W rozdziale pierwszym omówiono m.in. doktrynalne źródła katolickiej myśli społecznej, z których wypływają uniwersalne zasady i normy moralne KNS. Przedstawiono również pierwsze koncepcje odnoszące się do życia gospodarczego, w tym funkcjonowania państwa na tle ówczesnych struktur społeczno-gospodarczych. Poruszone zostały zagadnienia dotyczące aktywności przedstawicieli pierwszych ośrodków katolickich, powstających w Europie w XIX w., istotnych do kształtowania funkcji państwa w gospodarce. Ponadto przybliżono sposób postrzegania roli państwa w gospodarce w świetle dokumentów Magisterium Kościoła i wyeksponowano zmianę w sposobie patrzenia hierarchów Kościoła w Rzymie na zagadnienia gospodarcze, w postaci przejścia od formowania konkretnych modeli ustroju społeczno-gospodarczego do uznania wiodącej roli zasad i dyrektyw KNS w kwestii gospodarczych funkcji państwa. Ukazano również rolę państwa w gospodarce w tradycji liberalno-neoliberalnej i marksistowskiej.

Rozdział drugi prezentuje genezę myśli katolickiej w Polsce, w tym rozwój myśli akademickiej w badanym okresie. Omówione zostały także postacie wybitnych myślicieli, twórców, badaczy i propagatorów katolickiej koncepcji państwa w życiu społeczno-gospodarczym. Uwzględniono dorobek Rady Społecznej przy prymasie Polski.

W trzecim rozdziale przedstawiono rekonstrukcję poglądów na rolę i znaczenie państwa kapitalistycznego w polskiej myśli katolickiej okresu II Rzeczypospolitej. Ukazano dominujące spory i wspólne wizje dotyczące funkcjonowania państwa oraz budowy modelu ustroju społeczno-gospodarczego. Przestawiono organizacje, instytucje i podmioty propagujące katolicki model państwa w dziedzinie życia społeczno-gospodarczego.

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!