Problemy ochrony wolności i praw jednostki we współczesnym świecie

371-2

26,25 zł brutto

Jerzy Jaskiernia (red.), Problemy ochrony wolności i praw jednostki we współczesnym świecie, 2008, 204 s., format B5, ISBN 978-83-7133-371-2

Więcej szczegółów

16 szt.

Ochrona wolności i praw jednostki należy do najistotniejszych zagadnień rozwoju współczesnych społeczeństw. Nieprzypadkowo więc spotyka się z żywym zainteresowaniem nauki, a także zajmuje istotne miejsce w procesie dydaktycznym studentów prawa, politologii, stosunków międzynarodowych etc. Prezentowana publikacja łączy syntetyczne wprowadzenie do systemu ochrony wolności i praw jednostki z analizami omawiającymi konkretne przykłady ich ochrony w określonych państwach lub regionach.

Studium Izabeli Rycerskiej Wolności i prawa jednostki a ich ochrona w Konstytucji USA nawiązuje do doświadczeń państwa o najdłuższej tradycji stosowania nowoczesnego systemu ochrony wolności i praw jednostki, który stanowił inspirację dla licznych rozwiązań ustrojowych przyjmowanych na świecie. Warto więc na przykładzie tego państwa przeanalizować kluczowe mechanizmy konstytucyjnej ochrony wolności i praw jednostki, a także skonfrontować je z instrumentami międzynarodowej ochrony praw człowieka.Z kolei Bogdan R. Mucha w opracowaniu Prawo do wolności słowa a finansowanie kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ukazał dylematy ustrojowe, rodzące się w kontekście kolizji wartości, z jakimi mamy do czynienia w systemach ochrony wolności i praw jednostki: z jednej strony jest to wolność wyboru politycznego i warunkująca ją wolność słowa, z drugiej zaś – potrzeba przeciwdziałania patologiom w procesie finansowania kampanii wyborczych.Rozważania Iwony Wrońskiej (Mechanizm ochrony wolności i praw jednostki w Kanadzie) godne są z racji zaprezentowania mechanizmu ochrony wolności i praw człowieka w państwie wieloetnicznym i wielokulturowym, opartym na systemie federalnym, zwłaszcza w kontekście skutków włączenia Karty Praw i Wolności do konstytucji Kanady.Opracowanie Joanny Radowicz (Ochrona wolności i praw jednostki w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a międzynarodowe instrumenty ochrony praw człowieka) wiąże się z próbą ustalenia, jakie znaczenie odegrała uchwalona w 1998 roku ustawa Human Rights Act, wprowadzająca do brytyjskiego systemu wolności i prawa zawarte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.Katarzyna Piskrzyńska (Problemy ochrony wolności i praw jednostki w Federacji Rosyjskiej) skupiła się na dylematach, jakie niesie ochrona wolności i praw jednostki w państwie, które jest dopiero w stadium konsolidacji demokratycznego systemu ustrojowego, a ochrona wolności i praw jednostki ma tam miejsce w skomplikowanym kontekście konfliktów na tle narodowościowo-etnicznym, co niejednokrotnie prowadzi do naruszania podstawowych praw człowieka.Studium Mariusza Hoffmana (Rola praw jednostki w świecie muzułmańskim. Wybrane elementy w ramach odrębności kulturowo-cywilizacyjnej) wprowadza w osobliwości ochrony wolności i praw jednostki w specyficznym kontekście religijnym i kulturowym, jaki tworzy świat muzułmański.To zderzenie całościowego obrazu systemu ochrony wolności i praw człowieka z treściami zawartymi w opracowaniach cząstkowych powinno ułatwić zrozumienie dylematów, jakie niesie ta ochrona zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i wewnętrznym.

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!