Bezrobotni w Kielcach w latach 1918-1939

555-6

17,85 zł brutto

Elżbieta Słabińska, Bezrobotni w Kielcach w latach 1918-1939, 2013, 176 s., format B5, ISBN 978-83-7133-555-6

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje obecnie w magazynie

W niniejszej pracy przedstawiono uwarunkowania gospodarcze Kielc w latach 1918-1939, sytuację ekonomiczną miasta na tle powiatu i województwa, omówiono rolnicze i pozarolnicze działy gospodarki, aby pokazać zapotrzebowanie na siłę roboczą na rynku lokalnym. W dalszej części pracy omówiono formy pomocy dla bezrobotnych, świadczone przez państwo, samorząd terytorialny i społeczność lokalną. Przedstawiając rolę państwa w łagodzeniu skutków bezrobocia zwrócono uwagę na tworzenie instytucji rynku pracy i nieustanne przekształcanie ich w zależności od wzorców zachodnioeuropejskich i potrzeb lokalnych. Następnie scharakteryzowano różne formy pomocy dla bezrobotnych w Kielcach na przestrzeni 20 lat, tzw. akcję zasiłkową, pomoc doraźną, akcję żywnościową i opałową, oraz akcję specjalną (tj. tworzenie podstaw samodzielnej egzystencji). W pracy jest również mowa o działaniach rządowych zmierzających do zapewnienia pracy „głowom rodzin” w istniejących przedsiębiorstwach i instytucjach, o robotach publicznych, samodzielnym poszukiwaniu pracy przez bezrobotnych w regionie i w kraju oraz o emigracji zarobkowej. Odbiorcami niniejszej monografii są naukowcy, studenci oraz regionaliści.

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!