Wirtualny rynek. Inwestorzy. Przedsiębiorstwa. Klienci

379-8

23,10 zł brutto

Urszula Świerczyńska-Kaczor, Paweł Kossecki, Wirtualny rynek. Inwestorzy. Przedsiębiorstwa. Klienci, 2008, 180 s., format B5, ISBN 978-83-7133-379-8

Więcej szczegółów

11 szt.

Strukturę książki wyznaczają trzy punkty widzenia: inwestora, przedsiębiorstwa oraz nabywcy.

INWESTOR. Po krachu giełdowym w 2000 roku gracze znacznie uważniej zaczęli analizować fundamenty spółek działających na rynku internetowym. W książce przybliżono problemy związane z oceną wartości wirtualnego przedsiębiorstwa, które może przynosić inwestorom realne zyski, ale i równie realne straty.PRZEDSIĘBIORSTWO. Z perspektywy firmy omówiono wybrane aspekty kształtowania strategii działania na wirtualnym rynku – problemy, które rodzi Internet jako kanał dystrybucji, kierunki budowy marki na wirtualnym rynku, możliwości zastosowania Internetu w pozyskiwaniu informacji rynkowych i marketingowych. Istotną część publikacji stanowi również analiza czynników budowy zaufania nabywców do handlu internetowego – zarówno prawnych, jak i tych związanych działaniami dostawców.KLIENT. Internet przeobraził nasze życie, stwarzając nowe możliwości pracy, robienia zakupów, spędzania wolnego czasu czy komunikacji. W książce zaakcentowano zagadnienia związane z zachowaniami internautów, leżące na styku oddziaływania: internauta (społeczność) – przedsiębiorstwo (dostawca). Omówiono trendy konsumenckie, rolę Internetu w procesie podejmowania decyzji zakupu, sposób funkcjonowania społeczności wirtualnych oddziałujących na przedsiębiorstwo.W rozdziale pierwszym Czytelnik znajdzie omówienie struktury rynku wirtualnego oraz podstawowych zasad rządzących budowaniem wartości w spółkach internetowych. Rozdział ten rozpoczęto od prezentacji podmiotów, które funkcjonując w przestrzeni Internetu i przyjmując określone modele działania, determinują ruch i relacje wirtualnego świata. Wskazując na czynniki określające wartość przedsiębiorstw nowych technologii, akcentowano znaczenie pozyskania i utrzymania bazy lojalnych klientów. Na obecnym rynku, gdzie kolejni konkurenci odlegli są od siebie „o jedno kliknięcie”, to właśnie baza lojalnych klientów staje się dla wielu przedsiębiorstw aktywem firmy. Rozdział drugi zawiera omówienie zachowań nabywców. Coraz większa grupa klientów wybiera zakupy u dostawców internetowych, przed ekranem własnego komputera. W rozdziale tym wskazano na trendy zachowań konsumenckich, ulegające stałym przeobrażeniom pod wpływem technologii informatycznych. Osią kolejnych trzech rozdziałów książki jest działalność dostawców na rynku internetowym, oferujących zarówno dobra o charakterze materialnym, jak i produkty informacyjne, których dystrybucja w całości przebiega w sieci. W rozdziale trzecim zaprezentowano, na tle charakterystyki dostawców, naturę procesu transakcji rynku internetowego. Rozważania w rozdziale czwartym i piątym dotyczą zagadnień związanych z kształtowaniem marki dostawcy na rynku internetowym. Rozdział czwarty obejmuje analizę narzędzi marketingowych, które umiejętnie wykorzystywane przez dostawców mogą stać się narzędziami budowy trwałych relacji z klientami. W rozdziale piątym akcentujemy budowę zaufania do marki dostawcy, jako wymiaru zwiększającego lojalność i powtarzalność zakupów przez nabywców. Książka adresowana jest do wszystkich, którzy lepiej chcieliby poznać wirtualny świat w różnych wymiarach – pracy, edukacji, zakupów, ale również prowadzenia biznesu. Przydatne informacje znajdą w niej studenci różnych kierunków (ekonomii, zarządzania, socjologii).

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!