Z zagadnień społecznych przełomu wieków

390-3

25,20 zł brutto

Mirosława Skawińska, Z zagadnień społecznych przełomu wieków, 2008, 192 s., format B5, ISBN 978-83-7133-390-3

Więcej szczegółów

1 szt.

Prezentowana praca jest zbiorem wybranych i zmodyfikowanych artykułów, które ukazały się na przestrzeni ostatnich lat (1998-2007) w publikacjach książkowych oraz czasopismach pedagogicznych i politologicznych. Nie sposób rozważać problemów współczesnej rzeczywistości społecznej, mających wieloaspektowy i wielowątkowy charakter, a dotyczących przede wszystkim rodziny, społeczności państwowej i międzynarodowej, bez dostrzegania zagrożeń, kwestii spornych i prób ich rozwiązania. Zbiór niniejszych tekstów podejmuje szereg problemów istotnych dla polskiej rodziny w trudnym czasie ustrojowych przemian, ale także wskazuje niepokojące zjawiska zachodzące w świecie. Publikacja została podzielona na dwie części. Pierwsza poświęcona jest polskiej rodzinie na przełomie wieków i w okresie przemian ustrojowych. Problemy w niej ukazane dotyczą zagrożeń zarówno wychowawczych, jak i polityczno-społecznych i ekonomicznych występujących współcześnie i dotykających przede wszystkim rodziny. Część druga natomiast traktuje o wybranych problemach społecznych nie tylko w Polsce, ale i w Europie i na świecie. Prezentowany zbiór tekstów uwzględnia – w pierwszej kolejności – problematykę teoretyczną, doktrynalną poruszanych zagadnień, a w drugiej – praktyczne aspekty omawianej tematyki. Połączenie tych dwóch ujęć, dobrze obrazuje złożoność poruszanych problemów. Zasadniczym walorem książki nie jest jednolita, kompleksowa i wyczerpująca analiza kwestii społecznych współczesnego świata, ale różnorodność ujęć wybranych zagadnień społecznych, zagrożeń, problemów i ich rozwiązań.

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!