Ewolucja polityki konkurencji we Wspólnocie Europejskiej

361-3

23,10 zł brutto

Tomasz Jarocki, Ewolucja polityki konkurencji we Wspólnocie Europejskiej,2008, 182 s., format B5, ISBN 978-83-7133-361-3

Więcej szczegółów

2 szt.

Niniejsza publikacja przedstawia obowiązujące zasady prawne, dopuszczające możliwość udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw oraz regionów Wspólnoty Europejskiej. Zakres tematyki dotyczącej ewolucji prawa konkurencji w stosunku do przedsiębiorstw został podzielony na trzy rozdziały. W pierwszym, stanowiącym wprowadzenie, zawarto teoretyczne aspekty konkurencji, wskazano jej rolę i znaczenie we współczesnej gospodarce. Przedstawiono także najważniejsze normy prawa pierwotnego, określające zasady konkurencji, obowiązujące na Jednolitym Rynku Wewnętrznym, jak również formy oraz tworzenie prawa wtórnego. Ewolucja zasad konkurencji w stosunku do porozumień kartelowych stanowi tematykę drugiego rozdziału. Przedstawione zostały zmiany, jakie miały miejsce w latach 90. XX wieku w zakresie dopuszczalności funkcjonowania karteli. Najważniejszym przejawem modyfikacji prawa było wprowadzenie nowego rozporządzenia wykonawczego Rady Unii Europejskiej (nr 1/2003). Zmieniło ono sposób podejścia do kontroli zgodności zawieranych porozumień kartelowych, przypisało znacznie większą odpowiedzialność przedsiębiorstwom, zwiększyło rolę państw członkowskich, wzmocniło uprawnienia kontrolne Komisji Europejskiej oraz zmodyfikowało system nakładania sankcji karnych za nieprzestrzeganie obowiązujących norm prawnych. W rozdziale tym dużo miejsca poświęcono wprowadzanym ułatwieniom dla przedsiębiorstw korzystających ze zwolnień grupowych, zarówno dotyczących systemów dystrybucji, jak też powiązań w sferze produkcji. Rozdział trzeci dotyczy zagrożeń niezakłóconej konkurencji wynikających z powstania lub umocnienia pozycji dominującej. Zniekształcenie konkurencji może być efektem dużego udziału w rynku, co może dyskryminować inne przedsiębiorstwa lub konsumentów finalnych dóbr i usług. W tym zakresie obowiązuje to samo rozporządzenie wykonawcze, które reguluje możliwość funkcjonowania karteli na Jednolitym Rynku Wewnętrznym. Powstanie lub umocnienie pozycji dominującej może być również skutkiem niekontrolowanej koncentracji przedsiębiorstw. Prawo wspólnotowe również w tym zakresie uległo znacznej modyfikacji. W książce omówione zostały najważniejsze zmiany, które ewaluowały w tym samym kierunku, co porozumienia kartelowe. We wszystkich rozdziałach, na wybranych przykładach, wskazano wykorzystanie aktów prawnych i kompetencji instytucji Unii Europejskiej i państw członkowskich odnośnie stosowania prawa konkurencji. Książka przeznaczona jest dla studentów prawa, ekonomii i administracji, jak również dla wszystkich, którym niezbędna jest wiedza z zakresu udzielania subwencji oraz innych form wspierania działalności przedsiębiorstw.

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!