Praca socjalna wobec wyzwań współczesności

978-83-67580-14-4

71,40 zł brutto

Mariola Wojciechowska, Ilona Żeber-Dzikowska red., Praca socjalna wobec wyzwań współczesności. Aspekty teoretyczno-empiryczne i praktyczne2022, 424 s., format B5

Więcej szczegółów

5 szt.

Celem  publikacji jest przedstawienie analizy przeobrażeń w przestrzeni  pomocy społecznej i pracy socjalnej, które wpisują się  w dynamicznie  zmieniające się realia  współczesnego świata. W zakresie rozważań zostały  ujęte  diagnozy zmiany indywidualnego i społecznego  funkcjonowania  jednostki zarówno w wymiarze osobistym jak i środowiskowym. Interdyscyplinarna naukowa refleksja podjęta w publikacji obejmuje konteksty teoretyczno-badawcze dotyczące  między innymi  stanu pracy socjalnej, działania instytucji pomocowych, czy też podejmowania  pozainstytucjonalnych działań wspólnotowych. Ważnym uzupełnieniem ujęcia teoretycznego pracy jest nawiązanie do aktualnego, praktycznego wymiaru pracy socjalnej uwzględniającego nowe formy pomocy i wsparcia. Adresatami publikacji są oprócz środowisk naukowych podmioty podejmujące  działania ukierunkowane na rozwiązania problemów społecznych – nauczyciele, psychologowie, pracownicy socjalni, duchowni, studenci. Osoby te pracują na rzecz ludzi potrzebujących pomocy (seniorów, chorych, uzależnionych, samotnych, dotkniętych skutkami pandemii Sars-Cov-2). Monografia może być wykorzystana  do kształcenia kadr zatrudnionych po to aby rozwiązywać problemy  w obszarze pomocy społecznej  i pracy socjalnej.

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Customers who bought this product also bought:

Product successfully added to the product comparison!