Fizjoterapia w centrum symulacji medycznej. Badania naukowe i praktyka

978-83-67580-20-5

42,00 zł brutto

M. Żak, M. Dąbrowski (red.) , Fizjoterapia w centrum symulacji medycznej. Badania naukowe i praktyka, 2023, 154 s., format B5

Więcej szczegółów

108 szt.

Współczesna edukacja medyczna skupia się przede wszystkim na nabyciu, a następnie wykorzystywaniu przez uczącego się posiadanej wiedzy teoretycznej w celu opanowania umiejętności praktycznych, a zarazem tych wymagających krytycznego i kreatywnego myślenia, na co pozwala m.in. symulacja medyczna.
Symulacja medyczna jest intensywnie rozwijającą się dziedziną edukacji kierunkowej w zawodach medycznych. Do nauki procedur medycznych i interwencji wykorzystuje się zasoby w postaci symulowanych pacjentów (aktorów) oraz prostych lub technologicznie skomplikowanych manekinów (trenażerów, symulatorów). Umożliwia to szkolenie zarówno jednostek, jak i całych zespołów terapeutycznych poprzez odtwarzanie warunków rzeczywistej sytuacji klinicznej. Wymierne korzyści przynosi także bieżące analizowanie istotnych kwestii komunikacji interpersonalnej w trakcie doświadczania sytuacji kryzysowych.

Symulacja medyczna składa się zawsze z następujących etapów: ocena, weryfikacja oraz omówienie przebiegu konkretnego przypadku klinicznego. W zależności od tego, jakie kryteria zostają ustalone, pozwala to na ocenę umiejętności technicznych i nietechnicznych szkolonego personelu terapeutycznego. W zespołach medycznych pracujących z pacjentem obydwa rodzaje umiejętności są niezwykle ważne i pożądane. Z założenia symulacja medyczna powinna być także pomostem skutecznie łączącym zajęcia teoretyczne z zajęciami klinicznymi, przygotowującym studentów do pracy w warunkach rzeczywistych poprzez trening w środowisku symulowanym.

W ostatnich dwóch dekadach Polska stała się wyjątkowym na skalę światową regionem, prężenie rozwijającym infrastrukturę centrów symulacji dla kierunków medycznych. Symulacja medyczna jest także wykorzystywana w procesie kształcenia przyszłych fizjoterapeutów – stąd wynika konieczność odpowiedniego przygotowania nauczycieli akademickich, a także skutecznego wdrożenia istotnych zmian w samych warunkach prowadzenia zajęć w centrach symulacji.

Z wielką satysfakcją oddajemy do rąk Czytelników książkę, która zawiera bardzo dużo praktycznej i użytecznej wiedzy o innowacyjnych metodach nauczania – nie tylko fizjoterapii – w centrach symulacji medycznej.

Marek Żak, Marek Dąbrowski
redaktorzy naukowi

Zobacz także

26 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!