Wielkie Problemy Geriatryczne, t. 2. Zaburzenia stanu odżywienia u osób w starszym wieku

842-7, 860-1 t. 2

39,90 zł brutto

Marek Żak, Stanisław Głuszek (red.)Wielkie Problemy Geriatrycznet. 2.,  Edyta Suliga, Dorota Kozieł, Martyna Głuszek-Osuch, Marek Żak, Stanisław GłuszekZaburzenia stanu odżywienia u osób w starszym wieku diagnostyka i postępowanie terapeutyczne2020

Więcej szczegółów

16 szt.

Aktualnie można zaobserwować zjawisko starzenia się społeczeństwa i problem ten dotyczy lub będzie dotyczyć potencjalnie znacznej części populacji. Zaburzenia stanu odżywienia u osób w starszym wieku są niezwykle istotnym, a często lekceważonym i pomijanym problemem. Globalny charakter zjawiska nadwagi i otyłości przyjął charakter pandemii, a dla wskazania skali problemu utworzono termin „globesity” (ang. Global epiemic of overweight and obesity). Z drugiej strony u wielu osób starszych stwierdza się niedożywienie. Ryzyko tego zjawiska wzrasta z wiekiem i wynika z nieodpowiedniego odżywiania i siedzącego trybu życia co bezpośrednio przyczynia się do sarkopenii związanej z utratą masy mięśniowej i sprawności fizycznej.

W niniejszej  pracy przedstawione zostały rozwiązania w zakresie postępowania z osobami starszymi z otyłością i niedożywieniem. Książka przeznaczona jest dla lekarzy rodzinnych, geriatrów, pielęgniarek, dietetyków, fizjoterapeutów, edukatorów zdrowia, studentów ww. kierunków, opiekunów osób starszych oraz pacjentów.

Spis treści

Wstęp │ 7

Rozdział 1. Podstawowe zalecenia żywieniowe dla osób starszych Edyta Suliga │ 9

Piśmiennictwo │ 17

Rozdział 2. Ocena stanu odżywienia Edyta Suliga, Dorota Kozieł │ 21

2.1.  Badania antropometryczne │ 21

Piśmiennictwo │ 24

2.2.  Pomiary osób unieruchomionych │ 24

Piśmiennictwo │ 26

2.3.  Wskaźniki stanu odżywienia │ 26

Piśmiennictwo │ 28

2.4.  Ocena składu ciała │ 29

Piśmiennictwo │ 34

2.5.  Badania kwestionariuszowe │ 37

Piśmiennictwo │ 40

2.6.  Badania biochemiczne │ 41

Piśmiennictwo │ 44

Rozdział 3. Niedożywienie osób starszych Dorota Kozieł, Stanisław Głuszek,
Marek Żak │ 45

3.1.  Definicja i rodzaje niedożywienia │ 45

Piśmiennictwo │ 50

3.2.  Diagnostyka niedożywienia │ 50

Piśmiennictwo │ 53

3.3.  Epidemiologia i przyczyny niedożywienia │ 54

Piśmiennictwo │ 58

3.4.  Następstwa niedożywienia │ 61

Piśmiennictwo │ 62

3.5.  Leczenie niedożywienia │ 63

3.5.1.  Interwencja żywieniowa w zagrożeniu niedożywieniem │ 63

Piśmiennictwo │ 68

3.5.2.  Żywienie kliniczne w niedożywieniu osób starszych │ 69

Piśmiennictwo │ 78

3.5.3.  Rola aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu niedożywienia │ 79

Piśmiennictwo │ 81

3.5.4.  Programy skierowane do osób starszych w celu identyfikacji i leczenia niedożywienia │ 81

Piśmiennictwo │ 86

Rozdział 4. Otyłość osób starszych Edyta Suliga, Marek Żak, Martyna Głuszek-Osuch, Stanisław Głuszek │ 87

4.1.  Definicja i typy otyłości │ 87

Piśmiennictwo │ 88

4.2.  Przyczyny otyłości │ 89

Piśmiennictwo │ 91

4.3.  Epidemiologia i następstwa zdrowotne otyłości u osób starszych │ 92

Piśmiennictwo │ 98

4.4.  Leczenie otyłości │ 104

Piśmiennictwo │ 106

4.4.1.  Terapia behawioralna │ 107

4.4.1.1.  Dietoterapia │ 107

Piśmiennictwo │ 116

4.4.1.2.  Aktywność fizyczna │ 120

Piśmiennictwo │ 127

4.4.1.3.  Psychoterapia poznawczo-behawioralna w leczeniu otyłości │ 128

Piśmiennictwo │ 130

4.4.2.  Farmakoterapia │ 130

Piśmiennictwo │ 135

4.4.3.  Leczenie chirurgiczne │ 135

Piśmiennictwo │ 144

Rozdział 5. Zespół terapeutyczny pracujący z osobami starszymi z zaburzeniami stanu odżywienia Dorota Kozieł, Edyta Suliga, Marek Żak, Martyna Głuszek-Osuch, Stanisław Głuszek │ 147

Piśmiennictwo │ 155

Spis tabel │ 157

Spis ilustracji │ 159

Zobacz także

25 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!