„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 37, No./Nr 4

1899-1874

30,00 zł brutto

„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 37, No./Nr 4, edit. /red. Stanisław Głuszek, 2021, 96 s., format A4

Więcej szczegółów

2 szt.

Contents/Spis treści

 

Original papers

Parental satisfaction with nursing professionalism in paediatric surgical departments –   269

a preliminary report

Satysfakcja rodziców z profesjonalizmu opieki pielęgniarskiej na oddziałach chirurgii dziecięcej –

doniesienia wstępne

Agnieszka Kruszecka-Krówka, Grażyna Cepuch, Krystyna Twarduś, Magdalena Wójtowicz, Agnieszka Gniadek

Gadolinium-ethoxybenzyl-diethylenetriamine (Gd-EOB-DTPA)-enhanced magnetic resonance     279

imaging with various enhancement ratios: a correlation with clinical assessment of liver function

using the Child-Pugh scoring system

Zastosowanie rezonansu magnetycznego z hepatotropowym środkiem kontrastowym (Gd-EOB-DTPA –

kwas gadoksetowy) w ocenie funkcji wątroby u pacjentów z marskością – korelacja ze skalą Childa-Pugha

Łukasz Wypchło, Jakub Jaskólski, Dorota Zarębska-Michaluk, Ewa Stochmal, Piotr Stępień, Andrzej Cieszanowski

Realization of intonation structures in reading attempt and spontaneous speech in the elderly    288

Realizacja struktur intonacyjnych w próbie czytania i mowie spontanicznej u osób starszych

Renata Cuprych, Ewa Boksa

Patient satisfaction with orthodontic treatment and its impact on daily routines with    295

regard to age, gender and social status: a contemporary survey

Satysfakcja z leczenia ortodontycznego i jego wpływ na codzienne funkcjonowanie pacjentów z uwzględnieniem

wieku, płci i pozycji społecznej – badanie ankietowe

Magdalena Homaj, Zbigniew Siudak

Pancreatic cancer in Poland: an analysis of incidence, mortality and years of life lost over      300

a period of 22 years

Nowotwór trzustki w Polsce – analiza zapadalności, umieralności oraz utraconych lat życia w czasie 22 lat

Katarzyna Orlewska, Dorota Kozieł

Assessment of the needs of patients suffering from rheumatoid arthritis –    306

Scale of Needs of Patients Suffering from Rheumatic Diseases (NPR)

Ocena potrzeb chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – Skala potrzeb chorych cierpiących na choroby

reumatyczne (NPR)

Kinga Żmijewska, Magdalena Staszkiewicz, Małgorzata Paplaczyk, Anna Nowak, Artur Gądek

 

Review papers

Computed tomography- and magnetic resonance imaging-based Bosniak Classification      314

of Cystic Renal Masses Version 2019: a comprehensive review and comparison to version 2005

Klasyfikacja zmian torbielowatych nerek według Bosniaka w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym,

wersja z 2019 roku – przegląd piśmiennictwa i porównanie z wersją z 2005 roku

Tomasz Dróżdż, Katarzyna Zielińska, Stanisław Głuszek, Dawid Dopierała, Marcin Kosowski, Rafał Szpak, Andrzej Cieszanowski

A review of the mechanisms and biomarkers of allergen immunotherapy      322

Przegląd mechanizmów działania i biomarkerów immunoterapii alergenowej

Mateusz Wilk, Jakub Ptak, Bartosz Tomczyk, Adrianna Kruczkowska, Andrzej Kanturski, Krzysztof Gomułka

The development of care of single mothers in Poland: Single Mothers’ Houses as an example      331

of institutional care

Opieka nad samotną matką i jej dzieckiem z uwzględnieniem funkcjonowania domów samotnej matki

Renata Bajcarczyk, Renata Florek, Dorota Kozieł

Theoretical and practical aspects of the evaluation of health-related quality of life (HRQOL)      338

Teoretyczne i praktyczne aspekty oceny jakości życia w ujęciu zdrowia (HRQOL)

Monika Zaręba, Anita Zaręba, Andrzej Jopkiewicz, Agata M. Jopkiewicz

The importance of acute-phase proteins as markers in cancers      344

Znaczenie białek ostrej fazy jako markerów nowotworowych

Paulina Zegarska, Urszula Markowska, Małgorzata Płoszaj

Case report

Neck phlegmon in COVID-19 patients     349

Ropowica szyi u chorych z COVID-19

Arkadiusz Trybek, Piotr Lichota, Jacek Wilczynski, Rafał Zieliński

Zobacz także

26 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!