Wielkie Problemy Geriatryczne, t. 3. Zespół słabości. Depresja. Zaburzenia wzroku. Zaburzenia słuchu

923-3

31,50 zł brutto

Marek Żak, Stanisław Głuszek (red.)Wielkie Problemy Geriatrycznet. 3.,  Marek Żak, Waldemar Brola, Martyna Głuszek-Osuch, Dominik Odrobina, Rafał ZielińskiZespół słabości. Depresja. Zaburzenia wzroku. Zaburzenia słuchu2021, 124 s., format B5

Więcej szczegółów

28 szt.

Zespół słabości, depresja, zaburzenia wzroku i słuchu to kolejne z wielkich problemów geriatrycznych (WPG), które stanowią poważne wyzwanie nie tylko dla osób starszych oraz ich rodzin, ale przede wszystkim dla personelu medycznego i opiekuńczego, spotykającego w swojej codziennej praktyce coraz więcej pacjentów z tymi problemami.

W pracy ukazano różnorodne aspekty postępowania leczniczego i terapeutycznego uwzględniające specyfikę kliniczną osób starszych dotkniętych tymi dysfunkcjami. Przedstawiono epidemiologię, przyczyny i następstwa opisanych powyżej problemów, a także postępowanie diagnostyczne, farmakologiczne i niefarmakologiczne oraz profilaktykę. Opracowanie może służyć jako vademecum dla wszystkich, którzy na co dzień zajmują się osobami starszymi z tymi zaburzeniami.

Spis treści

Wstęp │ 7

Rozdział 1. Zespół słabości MAREK ŻAK, WALDEMAR BROLA │ 9

1.1. Definicja i epidemiologia │ 9

1.2. Przyczyny │ 10

1.3. Następstwa │ 11

1.4. Metody oceny │ 12

1.5. Diagnostyka różnicowa │ 29

1.6. Profilaktyka i leczenie │ 30

1.6.1. Farmakoterapia │ 33

1.6.2. Postępowanie niefarmakologiczne │ 36

1.6.3. Postępowanie fizjoterapeutyczne i aktywność fizyczna │ 36

1.6.4. Dietoterapia │ 41

Podsumowanie │ 44

Piśmiennictwo │ 45

Rozdział 2. Depresja WALDEMAR BROLA, MARTYNA GŁUSZEK-OSUCH, MAREK ŻAK │ 55

2.1. Definicja i epidemiologia │ 55

2.2. Przyczyny │ 57

2.3. Rozpoznanie depresji u osób w wieku podeszłym │ 60

2.3.1. Narzędzia oceny objawów depresyjnych │ 62

2.3.2. Różnicowanie otępienia i depresji │ 62

2.3.3. Specyfika obrazu klinicznego depresji osób starszych │ 64

2.4. Leczenie │ 67

2.5. Psychoterapia, czyli nowe trendy w leczeniu depresji │ 76

2.6. Usprawnianie i aktywność fizyczna osób starszych z objawami depresji │ 78

2.6.1. Związek aktywności fizycznej i depresji │ 79

2.6.2. Aktywność fizyczna seniorów z depresją │ 80

2.6.3. Skuteczność aktywności fizycznej w depresji oraz zalecenia │ 81

Podsumowanie │ 82

Piśmiennictwo │ 83

Rozdział 3. Zaburzenia i dysfunkcje narządu wzroku DOMINIK ODROBINA │ 89

3.1. Definicja i epidemiologia │ 89

3.2. Przyczyny i następstwa │ 90

3.3. Diagnostyka i leczenie │ 92

3.4. Profilaktyka i rozwiązania systemowe │ 99

Podsumowanie │ 102

Piśmiennictwo │ 102

Rozdział 4. Zaburzenia i dysfunkcje narządu słuchu RAFAŁ ZIELIŃSKI │ 105

4.1. Definicja i epidemiologia │ 105

4.2. Przyczyny │ 106

4.3. Klasyfikacja niedosłuchu i jego postacie najczęściej występujące

u osób starszych │ 108

4.4. Następstwa │ 111

4.5. Diagnostyka │ 112

4.6. Profilaktyka i leczenie │ 115

Podsumowanie │ 118

Piśmiennictwo │ 118

Spis tabel │ 123

Spis rycin │ 123

Zobacz także

25 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!