„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 37, No./Nr 2, edit. /red. Stanisław Głuszek

1899-1874

30,00 zł brutto

„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 37, No./Nr 2,  edit. /red. Stanisław Głuszek, 2021, 100 s., format A4

Więcej szczegółów

41 szt.

Contents/Spis treści

Original papers

The prevalence of complementary and alternative methods and their impact on conventional cancer treatment among oncological patients in Poland – an institutional study

Rozpowszechnienie metod medycyny komplementarnej i alternatywnej oraz ich wpływ na konwencjonalne leczenie przeciwnowotworowe wśród pacjentów onkologicznych w Polsce – badanie jednoośrodkowe

Konrad Reszka, Łukasz Moskal, Agata Remiorz, Agata Walas, Mateusz Guzik, Natalia Kierbiedź, Krzysztof Szewczyk, Urszula Staszek-Szewczyk,    s. 91

 

Robson classification of caesarean sections in two Polish centres on different levels of reference

Klasyfikacja Robsona cięć cesarskich – ocena w dwóch ośrodkach na różnych poziomach referencyjności

Jakub Młodawski, Marta Młodawska, Mateusz Nowak, Aleksandra Michalska, Kinga Kapturska, Katarzyna Kozubal, Wojciech Kocemba, Grzegorz Świercz,   s.  100

 

Assessment of the realisation of individual dietary guidelines in patients undergoing haemodialysis treatment in the context of nutrient level and energy requirements

Ocena realizacji indywidualnych zaleceń dietetycznych wykazująca stopień pokrycia zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze pacjentów leczonych hemodializą

Anna Tokarska, Edyta Suliga, Klaudia Tokarska-Jakubczyk,   s. 105

 

Perceptions of the role of pharmacy assistants in providing patient counselling in community pharmacies in Indonesia

Percepcja roli asystentów farmaceutycznych w prowadzeniu poradnictwa dla pacjentów w aptekach w społecznościach lokalnych w Indonezji

I Gusti Ayu Rai Widowati, Dyah Pradnyaparamita-Duarsa, Pande Putu-Januraga,   s. 117

 

A comparison of the effect of chlorhexidine and collagen cross-linking agent (oak extract)  used for different times on composite-dentine micro tensile bond strength

Porównanie wpływu chlorheksydyny i czynnika sieciującego kolagenu (ekstraktu z dębu) zastosowanych przez różny okres na wytrzymałość wiązania materiału kompozytowego z zębiną na mikrorozciąganie

Roghayeh Ghasemi, Mehran Mapar, Faramarz Zakavi,   s.  125

 

The prevalence and associated factors of anxiety and depression symptoms among critical care physicians

Powszechność występowania i czynniki towarzyszące objawom lęku i depresji wśród lekarzy oddziałów intensywnej opieki medycznej, Katarzyna Białek,   s.  131

 

Review papers

 

Otolaryngological procedures during the COVID-19 pandemic

Procedury otorynolaryngologiczne w trakcie pandemii COVID-19

Piotr Lichota, Jacek Wilczyński, Rafał Zieliński,   s.  140

 

Disturbances of the cognitive functions of vehicle drivers in selected diseases

Zaburzenia funkcji poznawczych osób kierujących pojazdami w wybranych jednostkach chorobowych

Rafał Łoś, Ewa Latała-Łoś,   s.  145

 

Atrial fibrillation and atrial flutter – the state of the art. Part 1

Migotanie i trzepotanie przedsionków – aktualny stan wiedzy. Część 1

Agnieszka Janion-Sadowska, Łukasz Turek, Aneta Dudek, Jarosław Andrychowski, Marcin Sadowski,   s.  151

 

Prostaglandins in the induction of labour – do we have the optimal substance, dose and route of administration? Literature review

Prostaglandyny w indukcji porodu – czy mamy odpowiednią substancję, dawkę i drogę podawania? Przegląd piśmiennictwa

Jakub Mlodawski, Marta Mlodawska,    s.  162

 

The hospital ethical climate and its meaning in nursing work. A review of research results

Klimat etyczny szpitala i jego znaczenie w pracy pielęgniarskiej. Przegląd wyników badań

Magdalena Dziurka, Patrycja Ozdoba, Anna Jedynak, Beata Dobrowolska,   s.  168

 

Psychological and medical advantages of breastfeeding; the role of psychological consultations for women after birth

Psychologiczne i medyczne zalety karmienia piersią; rola konsultacji psychologicznych dla kobiet po porodzie

Ewelina Okoniewska, Sylwia Gwiazdowska-Stańczak, Monika Dobrowolska,   s.  175

Zobacz także

26 innych produktów w tej samej kategorii:

Customers who bought this product also bought:

Product successfully added to the product comparison!