„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 38, No./Nr 1

1899-1874

30,00 zł brutto

„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 38, No./Nr 1, edit. /red. Stanisław Głuszek, 2022, 92 s., format A4

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje obecnie w magazynie

Contents/Spis treści

Original papers

Procalcitonin is an effective tool for the diagnosis of generalized forms of infectious complications in patients with acute necrotizing pancreatitis        1

Prokalcytonina jako skuteczne narzędzie w diagnostyce uogólnionych powikłań infekcyjnych u pacjentów

z ostrym martwiczym zapaleniem trzustki

Oleksandr Rotar, Igor Khomiak, Tamara Khristich, Dmytro Hontsariuk, Kateryna Ferfetska, Tetiana Temerivsjka, Viktor Kropyva

Correlations between variables of posture and postural stability in children           6

Korelacje między zmiennymi postawy ciała i stabilnością posturalną u dzieci

Jacek Wilczyński, Katarzyna B. Bieniek, Kamil Margiel, Piotr K. Sobolewski, Igor Wilczyński, Rafał Zieliński

Awaiting consent to cure          14

Czekając na zgodę, by leczyć

Kamila Kocańda

Ischaemic stroke in women and men – in-hospital prognosis          22

Udar niedokrwienny mózgu u kobiet i mężczyzn – rokowanie wewnątrzszpitalne

Justyna Tracz, Iwona Gorczyca-Głowacka, Marcin Wełnicki, Ewa Kołodziejska, Anita Rosołowska, Artur Mamcarz,

Beata Wożakowska-Kapłon

Analysis of sociodemographic and clinical factors determining experience and satisfaction

with nursing care among cardiosurgical unit patients           31

Analiza czynników socjodemograficznych i klinicznych determinujących doświadczenia i satysfakcję z opieki

pielęgniarskiej pacjentów oddziału kardiochirurgicznego

Wiesława Kowalska, Anetta Leśnierowska, Ewa Mazur, Katarzyna Szwamel

The correlation between social support and attitudes of teenage girls towards their pregnancy

and childbirth           44

Wsparcie społeczne a postawy nastolatek w stosunku do ciąży i porodu

Agnieszka Bałanda-Bałdyga, Anna B. Pilewska-Kozak, Beata Dobrowolska

The effect of collecting umbilical cord blood during caesarean section on perioperative blood loss

and incidence of complications              54

Wpływ pobrania krwi pępowinowej podczas cięcia cesarskiego na okołoporodową utratę krwi oraz występowanie

powikłań

Jakub Młodawski, Marta Mlodawska, Aleksandra Herman, Kinga Kasperek, Grzegorz Swiercz

The mediating role of coping styles in the relations between temperament traits and occupational

burnout in bank employees              59

Mediacyjna rola stylów radzenia sobie ze stresem w związkach cech temperamentu i wypalenia zawodowego

u pracowników banków

Sabina M. Więsyk, Martyna Płudowska

Review papers

Use of digital techniques in the diagnosis of oral diseases in children            68

Zastosowanie technik komputerowych w diagnostyce jamy ustnej dzieci

Katarzyna Cieślińska, Katarzyna Zaborowicz, Barbara Biedziak

“Child maltreatment” – sexual, physical, and emotional abuse and neglect as potential predictors

of suicidal behaviour among adolescents – an acute problem in Poland          74

Child maltreatment – wykorzystania seksualne, fizyczne, emocjonalne oraz zaniedbania jako potencjalny

predyktor zachowań suicydentalnych wśród nastolatków – problem nadal aktualny w Polsce

Grażyna Cepuch, Patrycja Liber, Agnieszka Kruszecka-Krówka

Dome-shaped macula: review of the literature               80

Zespół kopulastej plamki: przegląd piśmiennictwa

Magdalena Kal, Mateusz Winiarczyk, Bernadetta Płatkowska-Adamska, Anna Walczyk, Dominik Odrobina, Jerzy Mackiewicz

Case report

Iatrogenic arteriovenous fistula with a saclike widening: alternative means of successful

treatment                 85

Szczególny typ jatrogennej przetoki tętniczo-żylnej z tętniakowatym poszerzeniem kanału oraz dostępne metody

skutecznego leczenia tego powikłania

Jacek Kurzawski, Łukasz Zandecki, Karolina Piątek, Łukasz Turek, Łukasz Piątek, Magdalena Wawak, Marcin Sadowski

Zobacz także

26 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!