Naukowa informacja medyczna. Podstawa badań i praktyki pielęgniarskiej opartej na dowodach

978-83-67580-19-9

54,60 zł brutto

Grażyna Wiraszka, Renata Stępień, Dorota Kozieł, Edyta NaszydłowskaNaukowa informacja medyczna. Podstawa badań i praktyki pielęgniarskiej opartej na dowodach2023, 200 s., format B5

Więcej szczegółów

21 szt.

Książka Naukowa informacja medyczna. Podstawa badań i praktyki pielęgniarskiej opartej na dowodach jest opracowaniem skierowanym przede wszystkim do studentów studiów drugiego stopnia i doktorantów, ale także do szerokiego grona teoretyków i praktyków pielęgniarstwa, położnictwa oraz innych specjalności związanych z dyscyplinami naukowymi w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, jak również z szeroko rozumianą ochroną zdrowia.

Nowoczesne i profesjonalne pielęgniarstwo to takie, które opiera praktykę zawodową na dowodach naukowych – wiarygodnych doniesieniach z badań naukowych. Prowadzenie pielęgniarskich badań naukowych oraz stosowanie strategii wykorzystywania wyników badań w praktyce pielęgniarskiej (Evidence Based Nursing Practice) nierozerwalnie związane są z wiedzą i umiejętnościami posługiwania się informacją naukową.

Współczesny świat, cechujący się dynamicznym rozwojem internetu oraz różnorodnych nowoczesnych technologii informatycznych, a także rosnącą ilością wytwarzanych i rozpowszechnianych informacji – za pomocą różnych środków komunikacji – stawia poważne wyzwania dla użytkowników informacji naukowej. Elektroniczny dostęp do dokumentów, naukowych baz danych, serwisów czy portali umożliwia praktycznie nieograniczony i szybki dostęp do źródeł wiedzy o zasięgu światowym, ale wymaga pewnych kompetencji informacyjnych pozwalających na efektywne wyszukiwanie i wykorzystywanie danych oraz krytyczną ich ocenę.

Rozwój i znaczenie informacji naukowej we współczesnym zglobalizowanym i zinformatyzowanym świecie, w tym w medycynie i naukach o zdrowiu, jest niezaprzeczalny. Dynamicznie rozwijające się badania naukowe i coraz większe zasoby wiedzy naukowej powodują konieczność systemowego jej gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania w łatwo dostępny sposób. Umiejętność korzystania z tych zasobów wiedzy jest obecnie niezbędna nie tylko w kreowaniu nowych projektów badawczych, lecz także w wykorzystywaniu ich w sprawowaniu profesjonalnej opieki zarówno w zdrowiu, jak też chorobie i niepełnosprawności.

Niniejsze opracowanie obejmuje dane wyjaśniające podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z medyczną informacją naukową – źródłami wiedzy, modelami dostępu do zasobów naukowych, rodzajami zasobów naukowych i ich oceną, dostępnymi naukowymi bazami danych oraz oceną i weryfikacją informacji. Szczególnie istotne wydają się wiadomości poświęcone kształtowaniu umiejętności w zakresie strategii wyszukiwawczych informacji naukowych w bazach danych służących działalności badawczej oraz praktycznej w zawodach medycznych.

Autorki

Collegium Medicum,

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zobacz także

26 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!