„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 38, No./Nr 2

1899-1874/38/2

30,00 zł brutto

„Medical Studies/Studia Medyczne”, Vol./t. 38, No./Nr 2, edit. /red. Stanisław Głuszek, 2022, 96 s., format A4

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje obecnie w magazynie

Contents/Spis treści

Original papers

Mutual correlations between regulation disorders of sensory processing (RDSP) in school-age 89

children

Wzajemne współwystępowanie poszczególnych zaburzeń regulacji procesów sensorycznych (RDSP)

u dzieci w wieku szkolnym

Bartosz Bagrowski, Michalina T. Olesińska

Surgical outcomes of renal allograft donors with complex renal vasculature. A cross-sectional 95

retrospective study at the National Kidney Transplantation Centre, Addis Ababa, Ethiopia

Wyniki chirurgiczne u dawców przeszczepów allogenicznych nerki ze złożonym układem naczyń nerkowych.

Przekrojowe badanie retrospektywne na podstawie danych z Krajowego Ośrodka Transplantacji Nerek

w Addis Abebie

Habtamu Wondmagegn, Mala George, Abinet Gebremickael, Teshale Fikadu, Habtamu Esubalew, Wubeshet Jote,

Mahteme Bekele Muleta

Clinical and diagnostic features in the study of the condition of the placentas of extremely 101

premature newborns and disabling pathology at preschool age

Charakterystyka kliniczno-diagnostyczna łożysk noworodków urodzonych skrajnie przedwcześnie oraz wpływ

stanu łożyska na występowanie niepełnosprawności w wieku przedszkolnym

Nataliia Bedrii-Nazarchuk, Olga Yablon, Iuliia Kyslova, Tetiana Savrun, Tetiana Bondarenko

Histological results after large loop excision of the transformation zone procedure: analysis 109

and frequency distribution

Wyniki badań histologicznych po zabiegach szerokiego wycięcia strefy przekształceń nabłonkowych pętlą

elektryczną: analiza i rozkład częstości występowania

Yonka Ivanova, Dimitar Metodiev, Slavcho Tomov, Yavor Kornovski, Stoyan Kostov, Stanislav Slavchev, Angel Yordanov

The Transcultural Medical Care (TOM) mobile application as a tool facilitating the provision 115

of transcultural medical services – a description of its use and functionalities

Mobilna aplikacja TOM (Transkulturowa opieka medyczna) jako narzędzie wspomagające świadczenie

transkulturowych usług medycznych – opis zastosowania i funkcjonalności

Marta Kordyzon, Grażyna Nowak-Starz, Agnieszka Strzelecka, Dominika Starz

Analysis of volume change of the testis after inguinal hernia repair using the PIRS method 124

– a prospective pilot study

Analiza zmian objętości jąder po zabiegu chirurgicznym przepukliny pachwinowej metodą PIRS – prospektywne

badanie pilotażowe

Przemysław K. Wolak, Aneta Piotrowska, Agnieszka Strzelecka, Piotr Cierniak, Piotr P. Wolak, Łukasz Władyszewski,

Joanna Wróbel, Grażyna Nowak-Starz, Stanisław Głuszek

Left atrial appendage thrombus in patients referred to electrical cardioversion for typical 132

atrial flutter

Skrzeplina uszka lewego przedsionka u pacjentów kierowanych do kardiowersji elektrycznej z powodu typowego

trzepotania przedsionków

Łukasz Turek, Marcin Sadowski, Agnieszka Janion-Sadowska, Jacek Kurzawski, Andrzej Jaroszyński

Lifestyle and health of individuals with multiple sclerosis according to body mass index: initial 140

results

Styl życia i stan zdrowia osób chorujących na stwardnienie rozsiane w zależności od wskaźnika masy ciała –

wyniki wstępne

Edyta Suliga, Elżbieta Cieśla, Elżbieta Jasińska, Katarzyna Gołuch, Stanisław Głuszek

Root canal morphology of maxillary second premolars among the Kurdish population 152

in Iraqi Kurdistan: a retrospective CBCT assessment

Morfologia kanału korzeniowego drugiego przedtrzonowca szczęki wśród populacji kurdyjskiej w irackim

Kurdystanie: retrospektywna ocena CBCT

Bahar J. Selivany, Merza M. Khudida, Fatien I. Fadilaldin

Review papers

Complications associated with bridging to lung transplantation – systematic review 157

and meta-analysis

Powikłania związane z pomostowaniem do przeszczepienia płuc – systematyczny przegląd i metaanaliza

Kajetan Kiełbowski, Estera Bakinowska, Bartosz Kubisa

Oxidative stress mechanisms as potential therapeutic targets in chronic kidney disease 163

Mechanizmy stresu oksydacyjnego jako potencjalne cele terapeutyczne w przewlekłej chorobie nerek

Łukasz Dobrek

Case report

A rare case of a native aortic valve fungal endocarditis in a young woman 171

Rzadki przypadek grzybiczego zapalenia wsierdzia na natywnej zastawce aortalnej u młodej kobiety

Łukasz Piątek, Karolina Piątek, Jacek Kurzawski, Szymon Domagała, Zbigniew Starzyk, Edward Pietrzyk

Zobacz także

26 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!