Instrumenty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

978-83-67580-16-8

46,20 zł brutto

Anna CiesielskaInstrumenty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw2022,194 s., format B5

Więcej szczegółów

1 szt.

We współczesnym świecie jednym z istotnych źródeł informacji gospodarczej są sprawozdania finansowe przedsiębiorstw, obecnie coraz częściej przyjmujące formę raportów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (Corporate Social Responsibility – CSR) lub raportów zintegrowanych.

Niniejsza publikacja kontynuuje tematykę, podjętą w monografii pt. Odpowiedzialność w nadzorze korporacyjnym spółek z giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Jej celem jest scharakteryzowanie raportowania działalności odpowiedzialnej, podstawowych założeń i instrumentów, narzędzi CSR oraz najważniejszych indeksów giełdowych spółek odpowiedzialnych.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Dokonano w nich przeglądu i usystematyzowania wiedzy na temat teoretycznych i praktycznych aspektów raportowania działalności odpowiedzialnej, standardów wdrażania CSR oraz indeksów giełdowych spółek odpowiedzialnych.

Rozdział pierwszy prezentuje, jak wygląda komunikacja przedsiębiorstwa z interesariuszami, omówione zostały formy raportowania społecznego oraz zintegrowanego, a także dyrektywa 2014/95/UE zwana dyrektywą NFRD oraz dyrektywa CSRD. Przeprowadzono w nim również analizę haseł „raport społeczny” i „raport zintegrowany” w Google Trends.

W drugim rozdziale zaprezentowane zostały poszczególne standardy, za pomocą których przedsiębiorstwa sporządzają raporty. Są to m.in. wytyczne Organizacji Współpracy Regionalnej i Rozwoju dla przedsiębiorstw wielonarodowych (OECD Guidelines for Multinationa Enterprises) dla przedsiębiorstw wielonarodowych, Zasady ustanowione podczas obrad Okrągłego Stołu w Caux, Standardy AA1000, SA 8000, wytyczne Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact, norma ISO 26000.

Ostatni, trzeci rozdział dotyczy indeksów giełdowych spółek odpowiedzialnych. Została w nim omówiona struktura powstania oraz zasady działania polskiego projektu Respect Index, jego następcy – indeksu WIG-ESG oraz Financial Times Stock Exchange 4 Good, Dow Jones Sustainability World Index, Calvert Social Index, a także korzyści dla spółki giełdowej, znajdującej się w indeksie spółek odpowiedzialnych. Każdy rozdział zakończony jest krótkim podsumowaniem.

Książka jest adresowana do osób zajmujących się naukowo lub praktycznie koncepcją CSR, w tym menadżerów, pracowników korporacji, firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), instytucji finansowych, pracowników uczelni i wydziałów ekonomicznych, studentów i innych zainteresowanych chcących zwiększyć poziom swojej wiedzy na temat teorii i praktyki raportowania społecznej odpowiedzialności, standardów wdrażania CSR oraz indeksów giełdowych spółek odpowiedzialnych. Opracowanie to może być również pomocne dla pracowników dydaktycznych oraz studentów, którzy realizują zajęcia z przedmiotu „społeczna odpowiedzialność biznesu” lub pokrewnych.

Zobacz także

Customers who bought this product also bought:

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!