Stan zdrowia pozytywnego młodzieży i osób dorosłych z terenu Kielecczyzny u progu XXI wieku

951-6

29,40 zł brutto

Agata M. Jopkiewicz, Magdalena Lelonek, Stanisław Nowak, Andrzej Jopkiewicz, Stan zdrowia pozytywnego młodzieży i osób dorosłych z terenu Kielecczyzny u progu XXI wieku, 2021, 176 s., format B5

Więcej szczegółów

7 szt.

Monografia jest diagnozą stanu zdrowia młodzieży szkolnej i studenckiej oraz osób dorosłych, opartą na wskaźnikach stosowanych w antropologii, a zwłaszcza w auksologii, gerontologii i antropomotoryce. Stan zdrowia populacji kieleckiej wyrażony za pomocą mierników pozytywnych stanowić może punkt odniesienia do różnych porównań i diagnoz społecznych, mających znaczenie w szerszym, bo ogólnokrajowym, populacyjnym ujęciu. Celem tej monografii jest podkreślenie faktu, że rozpatrywanie stanu zdrowia człowieka z punktu widzenia wskaźników pozytywnych, stwarza przesłanki do lepszego zrozumienia i trafniejszej interpretacji zjawisk o charakterze społecznym i kulturowym. W pierwszej części monografii przedstawiono zagadnienia związane z interpretacją pojęcia zdrowia, zwłaszcza różne koncepcje zdrowia, kwestie sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie (H-RF), wybrane pozytywne mierniki zdrowia i znaczenie aktywności fizycznej. W części metodologicznej scharakteryzowano zastosowane metody, techniki i narzędzia badawcze oraz zamieszczono statystyczne opracowanie wyników. Następnie przedstawiono wyniki badań w zakresie pozytywnych wskaźników zdrowia, tj. sprawności morfologicznej, mięśniowej i motorycznej, zagadnienia specyfiki aktywności fizycznej, sprawność poznawczą, samoocenę zdrowia i wyglądu, opatrzone dyskusją na podstawie najnowszej literatury przedmiotu.

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!