„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 40

2083-179X/40

45,36 zł brutto

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”,  t. 40 ,  red. Bożena Matyjas, 2022, 216 s., format B5

Więcej szczegółów

2 szt.

Spis treści

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

TERESA WILK, Rewitalizacja zajęć pozalekcyjnych w obszarze sztuki w rodzimym systemie edukacyjnym . . . . . . . .11

JAROSŁAW MICHALSKI, Uzasadnienie ważności przywództwa dyrektorów szkół . . . . . .27

SŁAWOMIR CUDAK, Kształtowanie wartości dzieci i młodzieży w uwarunkowaniach społeczno-emocjonalnych współczesnej rodziny . . . . .45

EWELINA J. KONIECZNA, Próba implementacji techniki rysunku na dowolny temat na grunt praktyki pedagogicznej . . . . . . . . 59

RENATA JEDLIŃSKA, Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego . . . . . . .75

BOŻENA CHROSTOWSKA, Wolontariat koleżeński jako forma wsparcia psychospołecznego osób w spektrum autyzmu – przykład programu wolontariat koleżeński „Mary i Max” . . . . 93

SŁAWOMIR CUDAK, The importance of parental authority and its determinants within the family . . . . . . . . .111

PAULINA FORMA, ANNA HAJDUKIEWICZ, E-wsparcie jako kategoria wsparcia uczniów i rodziców w dobie pandemii . . . . . . . . . . . . . . .123

BADANIA I KOMUNIKATY

ANN ODROWĄŻ-COATES, JOANNA PAWŁOWSKA, Nazwiska zamężnych kobiet a emancypacyjny charakter zmian społecznych . . . . . . . . . . . . . 141

ANNA WINIARCZYK, Trudności wychowawcze dzieci w obiektywie rodziny migracyjnej . . . . . .159

IRYNA MANCZAK, MARIA BAJAK, Wymiar edukacyjny muzealnej aplikacji

mobilnej: przypadek Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie . . . . . . . .179

RECENZJE, SPRAWOZDANIA I OPINIE

MAŁGORZATA KALISZEWSKA, BOŻENA ZAWADZKA, Maciej Demel jako wrażliwy recenzent i krytyk adaptacyjny . . . . . . . . 199

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!