Nowy

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”,  t. 39

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 39

2083-179X/39

38,88 zł brutto

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”,  t. 39 ,  red. Bożena Matyjas, 2021, 222 s., format B5

Więcej szczegółów

4 szt.

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

MIROSŁAWA WAWRZAK-CHODACZEK, Wykorzystywanie nowych technologii

informacyjnych IT przez dzieci w świetle wyników badań . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

MAGDALENA SASIN, Upowszechnianie sztuki w internecie w czasie pandemii

COVID-19 – między nadmiernym pesymizmem a hurraoptymizmem . . . . . 37

ALICJA BAUM, JOANNA ŁUKASIEWICZ-WIELEBA, Działania instytucji

i trenerów na rzecz rozwoju uzdolnień sportowych dzieci w czasie izolacji

społecznej spowodowanej pandemią COVID-19. Perspektywa rodzicielska 49

EWA JÓWKO, Starość w perspektywie młodzieży 17–19-letniej . . . . . . . . . . . . . . . .    69

GRZEGORZ KIEDROWICZ, KATARZYNA ZIĘBAKOWSKA-CECOT, Proces

uspołeczniania adolescentów w okresie pandemii jako determinant

skutecznej edukacji zdalnej – wyzwanie pokolenia iGen . . . . . . . . . . . . . . . . . .       79

ANNA PRZYGODA, Investigating the Link Between Involvement in Raising

Grandchildren and Seniors’ Self-Assessed Quality of Life . . . . . . . . . . . . . . . . .      99

PATRYCJA HANYGA, Nieznane oblicza czasu wolnego w świecie pogrążonym

w pandemii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         113

JUSTYNA ŚWIERCZYŃSKA, Wpływ rozwodu rodziców i diagnozy zespołu

Aspergera na funkcjonowanie 10-letniego chłopca – studium przypadku . . .         121

KAROLINA WIŚNIEWSKA, Zasoby rodzinne a funkcjonowanie dziecka

przewlekle chorego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            137

ALEKSANDRA SZCZYGIEŁ, Era multimediów – niebezpieczeństwa, wyzwania

i możliwości dla edukacji i wychowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   151

BADANIA I KOMUNIKATY

BARBARA SKAŁBANIA, WITOLD PIETRUK, Preferencje zawodowe uczniów klas

ósmych i ich wybory edukacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

EWA DUDA, Participation in the miniLogia Computing Competition – Trends

Emerging from the Long-Run Experience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     185

MARLENA STRADOMSKA, E-narkotyki w opinii i doświadczeniu młodych

dorosłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          207

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!