Nowy Komunikacja i edukacja

Komunikacja i edukacja

786-4

Nowy produkt

Anna Wileczek, red., Komunikacja i edukacja. Studia i szkice

Więcej szczegółów

2 Przedmioty

27,30 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści

Wstęp, s. 9

Natalia Ruman – O komunikacji w realnej i wirtualnej przestrzeni – wybrane aspekty, s. 17

Mirosław Babiarz, Paweł Garbuzik – Rola i znaczenie komunikacji w przestrzeni edukacyjnej, s. 31

Małgorzata Kwaśniewska – Pismo jako element komunikacyjny, s. 43

Małgorzata Kwaśniewska – Rola edukacji przedszkolnej w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej dzieci, s. 55

Aneta Ratajek, Aleksandra Aszkiełowicz – Mały uczeń z dysleksją rozwojową w przestrzeniach komunikacyjnych, s. 69

Matylda Pachowicz – „Ślepota uczuć” – odłamek lustra tkwiący w oku i w sercu, s. 85

Agnieszka Miernik – Elementy agresji w komunikacji elektronicznej dzieci. Komunikat z rekonesansu badawczego w środowisku wiejskim, s. 97

Piotr Raczyński – Patologie komunikacji internetowej, s. 107

Izabela Jaros – Transfer wiedzy w cyfrowym środowisku współczesnej szkoły, s. 121

Anna Kwaśniewska – Interakcje komunikacyjne i transfer wiedzy na Uniwersytecie Dziecięcym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w opinii asystentów wykładowców, s. 137

Agnieszka Miernik – Symbol jako komunikat w aspekcie antropologii literackiej Northropa Frye’a i psychologii głębi Carla Gustava Junga, s. 147

Marek Kątny – Wartości edukacyjne utworów baśniowych Stanisława Rogali, s. 161

Anna Wileczek – Językowo-kulturowe aspekty międzypokoleniowej (nie)komunikacji, s. 177

Literatura przedmiotowa (wybór), s. 193

Indeks haseł, s. 201

Indeks nazwisk, s. 205

30 innych produktów w tej samej kategorii: