Nowy „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”,  t. 33

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 33

2083-179X/33

Nowy produkt

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”,  t. 33,  red. Bożena Matyjas

Więcej szczegółów

6 Przedmioty

27,30 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści

Artykuły i rozprawy

Sławomir Chrost, Propozycja wychowania religijnego osób ze znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym. Orientacja katolicka ……………………………………………………          11

Teresa Giza, Kształcenie uczniów zdolnych – między inkluzją
a segregacją …………………………………………………………………………………………          31

Renata Jedlińska, Współczesne procesy globalizacji – wybrane aspekty         49

Monika Sobczyk, Wybrane aspekty funkcjonowania edukacyjnego osób niewidomych i słabowidzących w przedszkolach i klasach I–III szkoły podstawowej ……………………          73

Marlena Stradomska, Samobójstwo w środowisku pracy – jak pracować z osobą z zaburzeniami natury psychicznej? ………………………………………………………………………………………..          87

Badania i komunikaty

Wanda Dróżka, The positive and negative aspects of professional work
in the experience of teachers ……………………………………………………………       101

Tomasz Warzocha, Anna Winiarczyk, Jeszcze wybór czy już konieczność wykorzystywania przez nauczycieli TIK w edukacji? – opinie studentów kierunków nauczycielskich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Rzeszowskiego …………………………………….       125

Elżbieta Klima, Dogoterapia formą wspomagania dzieci
z niepełnosprawnością sprzężoną …………………………………………………..       153

Recenzje, sprawozdania i opinie

Justyna Dobrołowicz, Anita Garbat, Aleksandra Pak, Macierzyństwo i ojcostwo w warunkach zmiany społeczno-kulturowej. Od wyobrażeń do rzeczywistości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2018 – Alicja Żywczok ………………………………………       187

Ewa Banasińska, Model opieki hospicyjnej w myśli i w posłudze księdza Eugeniusza Dutkiewicza. Idee i wyzwania …………………………………………………………………………………………..       193

30 innych produktów w tej samej kategorii: