Nowy „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”,  t. 32

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 32

2083-179X/32

Nowy produkt

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”,  t. 32,  red. Bożena Matyjas

Więcej szczegółów

6 Przedmioty

46,20 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści

Artykuły i rozprawy

BOŻENA CHROSTOWSKA, Potencjał grup samopomocowych w radzeniu sobie ze stygmatyzacją przeniesioną wśród rodziców dzieci z niepełnosprawnością …………………………..      13

JUSTYNA DOBROŁOWICZ, Rodzicielstwo i rodzina w neoliberalnej rzeczywistości                      29

BEATA GÓRNICKA, Samodzielność i kompetencje jako uwarunkowania niezależności życiowej osób z niepełnosprawnością – wybrane obszary szans i zagrożeń…………..      47

JAKUB PŁOWENS, Analfabetyzm funkcjonalny w odniesieniu do czytania ze zrozumieniem i uczenia się języka obcego …………………………………………………………………………..      65

MARCIN WARMIŃSKI, Postawy obywatelskie młodzieży jako pochodna edukacji wczesnoszkolnej            …………………………………………………………………………………. 79

KINGA TUREK, The help for handicapped children and children at risk of being handicapped – early support of child development ……………………………………………………………..      91

ANNA WILECZEK, Obrazy współczesnego rodzicielstwa na stronach parentingowych                   105

JOANNA SĄDEL, KINGA TUREK, Rola logopedy, środowiska rodzinnego i przedszkolnego w stymulowaniu rozwoju mowy dziecka ……………………………………………………….    125

Dorota Bełtkiewicz, Kontrast jako koncept. Opozycje w bajkach dawnych i najnowszych                  137

Badania i komunikaty

JOANNA ŁUKASIEWICZ-WIELEBA, Media w życiu zdolnego dziecka w narracjach rodziców                     159

KATARZYNA BIAŁOBRZESKA, CEZARY KURKOWSKI, Uczestnictwo seniorów zamieszkujących tereny wiejskie w życiu rodzinnym i społecznym – syndrom znikającej ławeczki ……    179

SYLWIA GWIAZDOWSKA-STAŃCZAK, Postrzeganie własnej rodziny przez adolescentów             193

ANNA PERKOWSKA-KLEJMAN, Studiowanie za granicą a osądzanie
refleksyjne ………………………………………………………………………    211

Jubileusz

MAREK KĄTNY, Ważne epizody z życia Wydziału Pedagogicznego……..    235

ANDRZEJ JOPKIEWICZ, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jako ośrodek badań auksologicznych         ……………………………………………………………………………….. 239

ZDZISŁAW RATAJEK, Dobry projekt dla tego regionu. Refleksja w 50. rocznicę utworzenia Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach                 247

WITOLD DOBROŁOWICZ, Gratulacje i okruchy wspomnień ……………….    257

ALINA BIELAWSKA, Utkane ze wspomnień. Upamiętnienie jubileuszu 50-lecia Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach …….    263

MARIA SYNOWIEC-BUGLEWICZ, Wspomnienia wykładowcy psychologii    281

 

Biopsychospołeczny rozwój człowieka. Przegląd treści publikowanych w ostatniej dekadzie, dokonany z okazji 10-lecia czasopisma „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”                    285

30 innych produktów w tej samej kategorii: