Kompetencje hermeneutyczne

737-6

Nowy produkt

Małgorzata Kaliszewska, Barbara Klasińska,  Kompetencje hermeneutyczne  w teorii i praktyce akademickiej, 2018, 402 s., ISBN 978-83-7133-737-6

Więcej szczegółów

3 Przedmioty

52,50 zł brutto

Więcej informacji

Kompetencja hermeneutyczna jest to rozumienie sensu subiektywnego i obiektywnego bądź interpretacja znaczeń. Niemieccy autorzy piszący na ten temat łączą tę kompetencję z empatią, rozumieniem dwoistości, dialogiem, odczuciem dystansu i bliskości, autorefleksją i  innymi aspektami profesjonalnego przygotowania człowieka (pedagoga, opiekuna, nauczyciela, trenera) do pracy z innymi ludźmi. Autorki widząc potrzebę poszerzenia  katalogu  kompetencji obecnych w programach kształcenia o kompetencje humanistyczne (hermeneutyczne) dokonały ich opisu oraz zbadały uwarunkowania umożliwiające włączenie tych kompetencji do obowiązujących programów kształcenia pedagogów, w celu podniesienia  jakości, udoskonalenia i wzbogacenia ich przygotowania zawodowego.

Adresatami książki są głównie nauczyciele akademiccy podejmujący starania o powrót wartości humanistycznych do procesu kształcenia pedagogów i innych profesji społecznych, ale też studenci różnych specjalności pedagogicznych oraz czytelnicy  zainteresowani własnym rozwojem i pogłębianiem kompetencji profesjonalnych.

30 innych produktów w tej samej kategorii: