„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 28

2083-179X/28

29,16 zł brutto

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”,  t. 28,  red. Bożena Matyjas, 2016, 212 s.,  format B5, ISSN 2083-179X

Więcej szczegółów

8 szt.

spis treści

Artykuły i rozprawy

Iwona Czarnecka, Działalność Polskiego Związku Głuchych w latach 1966-1981, s. 11

Paulina Forma, Socjopsychologiczny predyktor dorastania w rodzinie wielodzietnej, s. 43

Małgorzata Krawczyk-Blicharska, Competences of a Career Advisor – European Implications, s. 51

Magda Lejzerowicz, Indywidualizacja w działalności wychowawczej i dydaktycznej, s. 67

Hanna Markiewicz, Obraz społeczności akademickiej i jej kultury we wspomnieniach z XIX i XX wieku, s. 85

Agnieszka Ogonowska, Piotr Słowik, Nauczyciel wobec zmian społeczno-kulturowych. Rola edukacji psychologicznej, s. 101

Małgorzata Wolska-Długosz, Volunteering as a form of help, s. 127

Badania i komunikaty

Anna Wileczek, Iwona Możdżonek, Communication Barriers in Early Childhood Education, s. 143

Svitlana Kohut, Professional pedagogical education as presented in the research of Ukrainian scientists, s. 161

Gabriela Piechaczek-Ogierman, Cele życiowe i aspiracje społeczno‑polityczne uczniów szkół gimnazjalnych polsko‑czeskiego pogranicza, s. 171

Katarzyna Słania, Portret lidera – aspekty teoretyczne i empiryczne w konstruowaniu wizji na temat działaczy społecznych, s. 187

Recenzje, sprawozdania i opinie

Education and Psychology – Międzynarodowa Konferencja, 22-24 listopada 2016 r., Kyoto, Japonia – HALINA KRÓL, s. 201

Małgorzata Jabłonowska, Edukacyjny wymiar samodzielności poznawczej. Szkice teoretyczne i dociekania empiryczne w kontekście zdolności uczniów gimnazjum, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2016 – TERESA GIZA, s. 203

Sprawozdanie z I Europejskiego Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji, 5-7 października 2016, Kielce, Polska – PAULINA FORMA, s. 209

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!