„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 27

2083-179X/27

31,32 zł brutto

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”,  t. 27,  red. Bożena Matyjas, 2016, 232 s.,  format B5, ISSN 2083-179X

Więcej szczegółów

8 szt.

Spis treści

Witold Starnawski, Paradygmat humanistyczny w pedagogice, s. 11

Mariusz Sztaba, Wzory osobowe w procesie wychowania w refleksji Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II, s. 25

Barbara Grabowska, Na drodze ku zbliżeniu większości i mniejszości – szkoły z polskim językiem nauczania na Białorusi, Ukrainie i w Republice Czeskiej, s. 47

Magdalena Gajderowicz, Rola wychowawców, pedagogów i nauczycieli w przekazie prawdy historycznej o niemieckich obozach koncentracyjnych w Polsce, s. 61

Barbara Kalinowska-Witek, Redaktorki wybranych czasopis­m kobiecych Królestwa Polskiego drugiej połowy XIX wieku – o potrzebie edukacji kobiet i ich roli w życiu społecznym, s. 71

Wanda Matras-Mastalerz, Biblioterapia w procesie umacniania zdrowia psychicznego i fizycznego czytelników, s. 91

Badania i komunikaty

Monika Chodyna-Santus, The influence of the personal reflection of the researcher on the choice of the scientific paradigm and the research method. Doubts, reflections, quests of the aspiring researcher, s. 121

Anna Seredyńska, Znaczenie twórczości w poziomie zaangażowania nauczycieli akademickich w pracę grupy psychodynamicznej superwizji koleżeńskiej, s. 129

Agnieszka Szewczyk, Uczeń twórczy w wyobrażeniach studentów konformistów i nonkonformistów, s. 151

Lidia Pasich, Konkurs języka polskiego jako forma pracy z uczniami zdolnymi, s. 165

Małgorzata Kuśpit, Barbara Wojtanowska-Janusz, Trema a style radzenia sobie ze stresem uczniów szkół muzycznych, s. 181

Katarzyna Jakubczyk, Skills of students finishing the first stage of learning of mathematical modelling, s. 207

Paulina Jandała, Daily experiences of transnational families and their children (based on the research conducted in the UK and Poland), s. 215

Recenzje, sprawozdania i opinie

Ewa Kula, Marzena Pękowska, Polityczno-oświatowy wymiar edukacji ustawicznej w szkolnictwie wyższym. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo UJK, Kielce 2015, ss. 90 – Kamila Pytowska, s. 225

Sprawozdanie z 14. Międzynarodowej Konferencji „Lifelong Learning. Continuous Education for Sustainable Development”, 3–5 czerwca 2016. St. Petersburg, Rosja – Halina Król, s. 229

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!