Wychowanie do sukcesu życiowego - wybór czy konieczność

703-1

32,55 zł brutto

Wychowanie do sukcesu życiowego – wybór czy konieczność, red. Tomasz Łączek, 2017, 248 s., format B5, ISBN 978-83-7133-703-1

Więcej szczegółów

30 szt.

Spis treści

Wprowadzenie, s. 7

Rozdział I

EDUKACJA SZKOLNA W KONTEKŚCIE  ZACHODZĄCYCH ZMIAN SYSTEMOWYCH

Maria Janas, Beata Sufa, Innowacje w edukacji, czyli o przygotowaniu uczniów do współczesności i przyszłości, s. 13

Beata Bugajska-Jaszczołt, Rozwijanie myślenia matematycznego dzieci – wybór czy konieczność? s. 25

Paulina Ożegalska, Potencjał Bajek z Auschwitz w kształtowaniu kompetencji społecznych i obywatelskich, s. 37

 

Anna Ozga, Drogi budowania sukcesu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zadania rodziny i szkoły, s. 47

 

Rozdział II

MŁODZIEŻ AKADEMICKA W DOBIE POSTMODERNISTYCZNEGO PRZEŁOMU

Krzysztof Czekaj, Realizacja idei uczenia się przez całe życie wśród studentów jako sposób dążenia do sukcesu życiowego, s. 63

Iwona Maciejewska, Niewidoczne drogi Flaneura – miejsca odosobnienia jednostki w ponowoczesności, s. 77

Anna Brojek, Maria Anna Turosz, Krzysztof Sychowicz, Czynniki determinujące proces adaptacji społeczno-edukacyjnej do studiów studentów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, s. 89

 

Rozdział III

EWOLUCJA NA RYNKU PRACY A SUKCES ŻYCIOWY MŁODZIEŻY

Andrzej Świerczek, Wczesne planowanie kariery zawodowej jako aspekt determinujący osiągnięcie sukcesu, s. 105

Małgorzata Krawczyk-Blicharska, Katarzyna Nawrot, Elastyczne formy zatrudnienia komponentem sukcesu kobiety na rynku pracy, s. 117

Renata Kowal, Wolontariat – drogą do „sukcesu” zawodowego i życiowego (w tym

rodzinnego), s. 135

 

Rozdział IV

POPULARNOŚCINTERNETU WŚRÓD MLODZIEŻY – KORZYŚCI I ZAGROŻENIA

Ryszard Błaszkiewicz, Anonimowość w sieci DarkNet – szansa czy zagrożenie  dla społeczeństwa, s. 147

Dariusz Łuczak, Internet jako źródło zagrożenia sukcesu życiowego dzieci i młodzieży, s. 159

Rafał Kołodziejczyk, Budowanie pozytywnych wartości u młodzieży w obliczu ewentualnego konfliktu hybrydowego, s. 169

 

Rozdział V

WIELOWYMIAROWOŚĆ SUKCESU ŻYCIOWEGOW UJĘCIU INTERDYSCYOLINARNYM

Tomasz Łączek, Sukces życiowy młodzieży we współczesnej przestrzeni wychowania, s. 181

Lidia Sałata-Zasacka, Droga do sukcesu – pragmatyka i aksjologia, s. 193

Beata Sufa, Maria Janas, O rozwijaniu inicjatywności i przedsiębiorczości uczniów w młodszym wieku szkolnym, s. 207

Joanna Zemlik, Zdrowie jako kapitał warunkujący jakość życia i sukces życiowy, s. 217

Elżbieta Klima, Rozwój psychiczny jednostki a sukces życiowy – wpływ wychowania i edukacji, s. 229

 

Noty o autorach, s. 247

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!