Działalność gospodarcza wymiar krajowy i międzynarodowy

889-2

39,90 zł brutto

Robert Frey, Beata Rogowska, Anna Szyszka red.Działalność gospodarcza wymiar krajowy i międzynarodowy2020

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje obecnie w magazynie

Niniejsza publikacja analizuje problematykę działalności gospodarczej w wymiarze prawnym i ekonomicznym. W sposób szczególny zwraca uwagę na szczegółowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w zmieniających się warunkach technologicznych, społecznych, instytucjonalno-prawnych oraz politycznych. Dynamika przemian  szczególnie widoczna jest nie tylko w przestrzeni krajowej, ale i międzynarodowej. Problematyka podjęta w niniejszej książce może być szczególnie interesująca dla teoretyków i praktyków prawa, ekonomii i zarządzania.

Spis treści

Wstęp, s. 7

Emilia Czarnecka, Spółka cywilna jako podatnik na tle wybranych ustaw podatkowych, s. 11 Jarosław Czerkawski, Ludzka praca i jej rozumienie w nauczaniu Kościoła katolickiego, s.  25 Robert Frey, Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego jako przykład procedury hybrydowej, s. 37

Renata Jedlińska, Procesy determinujące rozwój gospodarczy w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, s. 51

Dariusz Kowalski, Granice współczesnego prawa gospodarczego – wybrane zagadnienia, s.  69

Paulina Kozieł, Relacje z klientem z wykorzystaniem narzędzi CRM, s. 85

Piotr Osowy, Ochrona prawna świadczenia w świetle teorii ogólnej procesu – głos w dyskusji, s. 97

Angelika Pienias, Rola analizy finansowej w ocenie wyników działalności przedsiębiorstwa, s.  113

Tomasz Pindral, Doradztwo finansowe w obliczu konieczności ochrony własności intelektualnej w obszarze fintech, s. 125

Joanna Rogalska, Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych a budżety samorządów, s. 137

Beata Rogowska, Wpływ aktywności Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu na rozwój kapitału ludzkiego w województwie kieleckim w II RP, s. 159

Agnieszka Rozwadowska, W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym – przykłady dobrych praktyk w biznesie, s.  183

Piotr Ruczkowski, Zasada sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, s. 193

Anna Szyszka, Wynagrodzenie pełnomocnika ustanowionego w ramach prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym, s. 211

Przemysław Wołczuk, Ochrona własności intelektualnej i jej praktyczne zastosowanie w polskich przedsiębiorstwach typu start-up, s. 229

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!