Nowy Interdyscyplinarny wymiar sukcesu życiowego

Interdyscyplinarny wymiar sukcesu życiowego

792-5

Nowy produkt

Tomasz Łączek red., Interdyscyplinarny wymiar sukcesu życiowego, 2019, 266 s., format B5

Więcej szczegółów

19 Przedmioty

35,70 zł brutto

Więcej informacji

Niniejsza publikacja składa się z wprowadzenia i czterech części, które zawierają poszczególne, powiązane ze sobą tematycznie opracowania oraz znajdującej się na końcu noty o autorach.

Spis treści

Wprowadzenie, s. 7

Część I

SUKCES ŻYCIOWY W KONTEKŚCIE AKTUALNYCH WYZWAŃ
WSPÓŁCZESNOŚCI

Aneta Smolińska, Sukces życiowy nauczyciela a zachodzące przemiany kulturowe i społeczne w ujęciu antropologicznym, s. 15

Artur Łacina-Łanowski, Komunikacja intrapersonalna a koncepcja pozytywnego myślenia, s. 27

Lidia Salata-Zasacka, Sukces życiowy – droga do spełnienia czy wyzwanie?, s. 37

Renata Kopyś, Samoocena młodzieży jako wyznacznik sukcesu życiowego – perspektywa pedagogiczna, s. 49

Tomasz Łączek, Sukces życiowy – indywidualna wartość czy nadany konstrukt ponowoczesności?, s. 61

Część II

SZTUKA OSIĄGANIA SUKCESU W PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ

Jovita Vaškevič-Buś, Językowy obraz sukcesu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w opinii badanych studentów, s. 73

Monika Zaręba,  Potencjał zdrowotny i rozwojowy dzieci w kontekście procesów integracji sensorycznej a sukces szkolny, s. 81

Jolanta Machowska-Goc, Duchowość w tekstach uczniów klas III w domenie marzenie jako jeden z wykładników sukcesu, s. 93

Paweł Fryderyk Nowak, Wychowanie fizyczne zorientowane na zdrowie szansą na sukces dla każdego ucznia, s. 103

Beata Bugajska-Jaszczołt, Początkowa edukacja matematyczna czynnikiem wzmacniającym osiągnięcie sukcesu edukacyjnego i życiowego, s. 113

Rafał Kołodziejczyk, Wykorzystanie technologii informacyjnej w szkole i jej wpływ na sukces edukacyjny uczniów, s. 127

Część III

SUKCES ŻYCIOWY W RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH SPOŁECZNYCH
I ZAWODOWYCH

Aneta Sylwia Baranowska, Najistotniejsze czynniki sukcesu w przebiegu procesu adaptacji imigrantów do nowego środowiska społeczno-kulturowego w narracji cudzoziemców osiadłych w Polsce, s. 137

Piotr Czech, Kariera w zawodzie pracownika socjalnego a sukces życiowy, s. 147

Katarzyna Gucwa-Porębska, Wpływ socjoterapii na sukces edukacyjny i życiowy Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych, s. 161

Anna Szkolak-Stępień, Sukces zawodowy nauczyciela wczesnej edukacji w narracjach matek.
Teoria ugruntowana – résumé z badań własnych, s. 173

Jacek Szkurłat, Oczekiwania wobec instytucji otoczenia biznesu jako determinanty sukcesu osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą, s. 185

Część IV

SUKCES W RÓŻNYCH OKRESACH ŻYCIA CZŁOWIEKA

Joanna Zemlik, Czynniki modyfikujące osiągnięcie sukcesu terapeutycznego u dziecka urodzonego przed terminem, s. 199

Anna Brojek, Weronika Łuba, Paweł Arnista, Marta Brojek, Przebieg procesu dydaktycznego w opinii studentów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży drogą do sukcesu życiowego, s. 209

Martyna Kuroś, Wymiar sukcesu życiowego w opinii studentów, s. 225

Małgorzata Wolska-Długosz, Młodzież wobec sukcesu życiowego, s. 235

Maria Janas, Beata Sufa, Kreatywność – warunek sukcesu nauczyciela i ucznia s, 249

Noty o autorach, s. 261

14 innych produktów w tej samej kategorii: