Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych, t. 1

691-1

Nowy produkt

Maria Domańska-Nogajczyk, Tomasz Wójcik, Wiesław Caban, Lidia  Michalska-Bracha (oprac. i red.), Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918. Materiały do katalogu, t. I: Pamiętniki rękopiśmienne i drukowane, seria: Kresy w polskich pamiętnikach i listach (1795-1918), 2017, 446 s., format B5, ISBN 978-83-7133-691-1

Więcej szczegółów

30 Przedmioty

63,00 zł brutto

Więcej informacji

Źródła rękopiśmienne i drukowane  były gromadzone w roboczej bazie danych, która powstała w wyniku kilkuletnich prac badawczych prowadzonych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach projektu Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918. Materiały dokumentują okres doby niewoli i rozbicia kraju w badanym okresie. Zasięg terytorialny obejmuje  źródła autorstwa osób wywodzących się z Ziem Zabranych oraz osób niepochodzących z tych terenów ale piszących o nich. Uwzględniono również wspomnienia i listy Polaków pochodzących z Ziem Zabranych – uczestników polskich walk  narodowowyzwoleńczych, którzy w wyniku represji znaleźli się na Syberii. Niniejsza publikacja ma charakter otwarty i  stanowi istotny punkt wyjścia  dla dalszych kwerend archiwalnych i bibliotecznych, gdyż jak wynika  ze wstępnego rozeznania, archiwa regionalne i muzea na Litwie, Białorusi i Ukrainie kryją prawdopodobnie jeszcze wiele  ciekawych   materiałów rękopiśmiennych.

30 innych produktów w tej samej kategorii: