Ekonomia współdzielenia alternatywnym kierunkiem rozwoju miast.

727-7

23,10 zł brutto

Marcin Banaszek, Ekonomia współdzielenia alternatywnym kierunkiem rozwoju miast. Potencjał województwa świętokrzyskiego, 2018, format B5, ISBN 978-93-7133-727-7

Więcej szczegółów

8 szt.

Globalny wzrost konsumpcji stał się stał się jedną z najważniejszych i najgroźniejszych przeszkód na  drodze do ekorozwoju miast. Klasyczna ekonomia nie uwzględnia możliwości powolnego wyczerpywania się zasobów – kryzysu ekologicznego. Za to ekonomia współdzielenia  może być narzędziem rozwiązania pojawiających się problemów społecznych, korzystając z waluty jaką jest zaufanie a nie pieniądz, może pomóc w skutecznym ograniczaniu skutków kryzysu i przyczyniać się do podwyższenia jakości życia mieszkańców miast.

Podjęty  w niniejszej monografii temat zasługuje  na uwagę oraz dokładne przeanalizowanie, ponieważ w polskiej  literaturze przedmiotu ekonomia współdzielenia  dopiero zyskuje na znaczeniu. Brak jest również badań w tym zakresie, a skuteczne  wykorzystanie ekonomii współdzielenia może być efektywnym narzędziem polityki miejskiej.

Podjęta  w niniejszej monografii problematyka  ma charakter interdyscyplinarny. Poza osadzeniem jej w kontekście nauk ekonomicznych uwzględniono również aspekty socjologiczne.

Niniejsza monografia ma  charakter teoretyczno-empiryczny. W wymiarze teoretycznym porządkuje wiedzę na temat ekonomii współdzielenia i jej uwarunkowań na podstawie polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu, w wymiarze empirycznym zaś dokonano diagnozy potencjału rozwojowego miast województwa świętokrzyskiego w zakresie  wykorzystania  narzędzi ekonomii współdzielenia.

Autor monografii ma nadzieję, że będzie  ona  inspirowała do dalszych dociekań w sferze ekonomii współdzielenia w kontekście miejskiej  problematyki  oraz przyczyni się do powstania  innych/ dalszych ciekawych opracowań naukowych. Zaprezentowane w niniejszej  monografii studia literaturowe oraz wyniki badań empirycznych mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów praktycznych.

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!