Współczesne zagrożenia społeczne. Wyzwania dla bezpieczeństwa społecznego

783-3

35,70 zł brutto

Tomasz Jarocki red.Współczesne zagrożenia społeczne. Wyzwania dla bezpieczeństwa społecznego2019, 262 s., format B5

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje obecnie w magazynie

Spis treści

Wprowadzenie, s. 7

Część I

Problemy ludnościowe

Mieczysław Poborski, Demograficzne megatrendy w gospodarce światowej, s. 13

Elżbieta Trafiałek, Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo zdrowotne w starzejącym się
społeczeństwie, s. 31

Halina Worach-Kardas, W poszukiwaniu bezpieczeństwa zdrowotnego w starzejącym się
społeczeństwie – samoleczenie, s. 45

Jadwiga Kida, O potrzebie komunikacji międzypokoleniowej, s. 59

Magdalena Chybowska, Polityka azylowa jako wyzwania i zagrożenia związane z przyjmowaniem
uchodźców w Europie końca II dekady XXI wieku, s. 75

Część II

Wsparcie na rynku pracy dla najsłabszych grup społecznych

Robert Janik, Ekonomia społeczna w cieniu dominacji wielkiego kapitału, s. 89

Tomasz Jarocki, Wyzwania Unii Europejskiej w obszarze bezpieczeństwa społecznego.
Europejski filar praw socjalnych, s. 109

Maria Gagacka, Rola innowacyjnych usług społecznych wzmacniających podmiotowość
i sprawstwo jednostek w systemie zapewniania bezpieczeństwa społecznego – dobre praktyki, s. 129

Piotr Zając, Instytucjonalno-redystrybucyjny model polityki społecznej wobec osób
z niepełnosprawnością na przykładzie Szwecji – wybrane aspekty, s. 149

Część III

Zagrożenia ładu społecznego i rodzinnego

Irena Fudali, Patologie życia publicznego jako zagrożenie ładu społecznego, s. 171

Katarzyna Głąbicka-Auleytner, Świat wirtualny jako nowe zagrożenie XXI wieku, s. 191

Arkadiusz Durasiewicz, Kierunki rozwoju polityki rodzinnej w Polsce, s. 207

Jacek Szkurłat, Ewa Januszkiewicz, Działania realizowane w świetlicach środowiskowych jako element
profilaktyki wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży, s. 237

Noty o autorach, s. 259

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!