Regionalne procesy formowania i rozwoju klastrów

728-4

37,80 zł brutto

Ewa Kraska, Regionalne procesy formowania i rozwoju klastrów (na przykładzie województwa świętokrzyskiego, 2018, format B5

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje obecnie w magazynie

Praca stanowi syntezę wiedzy na temat teorii klastrów, ich miejsca w gospodarce regionu oraz polityce regionalnej. We współczesnej gospodarce zjawisko klasteringu występuje prawie  we wszystkich regionach  z różnym nasileniem.  Zaprezentowana praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Podjęta została  w niej próba identyfikacji związków powstania i rozwoju klastrów z uwarunkowaniami regionalnymi. Wiedza ta jest szczególnie ważna z punktu widzenia regionów o niskim poziomie rozwoju gospodarczego do jakich należy  województwo świętokrzyskie. W pracy zbadano: wpływ polityki regionalnej oraz lokalnej na procesy powstawania i rozwoju klastrów, funkcjonowanie  instytucji otoczenia biznesu, jakość  kapitału ludzkiego w województwie świętokrzyskim oraz stopień satysfakcji przedsiębiorstw z działalności w klastrze. Dokonano identyfikacji kluczowych  czynników i barier rozwoju klastrów. Określono poziom rozwoju klastrów na podstawie podejmowanej współpracy przez przedsiębiorstwa w nich działające.

Podjęty w pracy problem ma istotne znaczenie dla  traktowania klastrów jako narzędzia rozwoju gospodarczego w regionach słabo rozwiniętych.

Książka jest adresowana zarówno do teoretyków jak i praktyków gospodarki, studentów i doktorantów kierunków ekonomicznych oraz pracowników administracji rządowej oraz samorządowej.

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!