Nowy Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego

Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego

787-1

Nowy produkt

Andrzej Pawlik, Paweł Dziekański, red.Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego. Główne składowe i proces tworzenia

Więcej szczegółów

26 Przedmioty

23,10 zł brutto

Więcej informacji

Niniejsza publikacja w sposób syntetyczny przedstawia podstawowe narzędzia stosowane w analizie strategicznej uwarunkowań rozwoju lokalnego i regionalnego – strategii. Podzielono ją na sześć rozdziałów, których autorzy są wykładowcami i praktykami. W rozdziale pierwszym omówiono teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego i lokalnego. Przedstawiono uwarunkowania historyczne i podłoże ekonomiczne rozwoju regionalnego, definicje, główne nurty teoretyczne rozwoju regionalnego oraz istotę rozwoju lokalnego. Rozdział drugi ukazuje znaczenie strategii rozwoju lokalnego dla działalności jednostki terytorialnej. Przedstawiono tu przesłanki opracowania  strategii, w tym podstawy prawne oraz proces planowania i tworzenia strategii rozwoju. Rozdział trzeci zawiera główne części składowe strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Rozdział czwarty omawia wybrane zagadnienia strategii gminy, powiatu i województwa uwzględniające diagnozę i analizę SWOT. W rozdziałach piątym i szóstym zwrócono uwagę na przedsiębiorczość w rozwoju regionalnym oraz zasoby endogeniczne w rozwoju województwa świętokrzyskiego.

Na końcu publikacji zamieszczono Słownik podstawowych pojęć.

30 innych produktów w tej samej kategorii: