Atrakcyjność miast i gmin województwa świętokrzyskiego

858-8

42,00 zł brutto

Andrzej Pawlik, Paweł Dziekański, Atrakcyjność miast i gmin województwa świętokrzyskiego

Więcej szczegółów

2 szt.

Głównym celem prezentowanej pracy jest identyfikacja przestrzennego zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego i na jej podstawie ocena atrakcyjności miast i gmin województwa świętokrzyskiego.

Przedmiotem analizy jest zbiór 102 gmin (miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich) województwa świętokrzyskiego w zakresie zmiennych: gospodarki, demografii, kapitału ludzkiego, finansów, infrastruktury. Stanowią one ważny społecznie i gospodarczo podmiot w zmieniającym się społeczeństwie, działający m.in. w otoczeniu informacyjnym, społecznym, ekonomicznym.

Publikacja składa się z sześciu rozdziałów, w których przedstawiono kolejno:

  1. podłoże rozwoju regionalnego, główne nurty teoretyczne rozwoju regionalnego oraz istotę rozwoju lokalnego,
  2. opisano znaczenie miasta i gminy w kontekście tematu monografii,
  3. przedstawiono istotę i znaczenie atrakcyjności,
  4. zaprezentowano metodę oceny atrakcyjności,
  5. wyliczono wartości miary syntetycznej potencjałów endogenicznych województwa świętokrzyskiego,
  6. przedstawiono ocenę atrakcyjności miast i gmin województwa świętokrzyskiego.

Autorzy rekomendują treści zawarte w tej monografii środowiskom: samorządowym, eksperckim i opiniotwórczym oraz środowiskom akademickim realizującym funkcje badawcze i edukacyjne.

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!