Metody badania jakości usług w procesie zarządzania rynkiem ubezpieczeń majątkowych

753-6

49,35 zł brutto

Jarosław Wenancjusz Przybytniowski, Metody badania jakości usług w procesie zarządzania rynkiem ubezpieczeń majątkowych2019, 376 s.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje obecnie w magazynie

Celem niniejszej monografii jest poznanie i analiza procesów doskonalenia jakości usług ubezpieczeń majątkowych. Natomiast, celem metodologicznym jest stworzenie narzędzia pomiaru jakości usług majątkowych. Zatem, istota książki sprowadza się do oceny dysonansu powstałego pomiędzy tym, co klient indywidualny oczekuje, a tym, co dostarcza mu zakład ubezpieczeń, czyli ocena świadczenia usług z perspektywy klienta.

Publikacja składa się  pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy pt. Usługa i jej jakość w świetle literatury przedmiotu, ma za zadanie wprowadzić czytelnika w istotę zagadnienia, omówiono  tu historyczne źródła definicji usługi i jej specyfiki, jak też jej współczesne rozumienie. Ponadto przeprowadzono tu analizę pojęcia jakości. W kolejnym rozdziale pt. Jakość usługubezpieczeń jako przesłanka zarządzania zakładem ubezpieczeń przeprowadzono analizę sektora ubezpieczeń majątkowych w Polsce, przez pryzmat ekonomiczno-społecznych uwarunkowań funkcjonowania tego rynku. W rozdziale trzecim pt. Doskonalenie jakości usług w procesie podejmowania decyzji w sektorze ubezpieczeń majątkowych, omówiono znaczenie podejmowania decyzji w procesie zarządzania jakością i powiązań ze strukturą procesu biznesowego w zakładach ubezpieczeń majątkowych. W czwartym rozdziale pt. Wybrane metody oceny w ocenie jakości usług ubezpieczeniowych autor skoncentrował się na porównaniu wybranych metod badania i oceny jakości usług. Rozdział piąty pt. Weryfikacja empiryczna doskonalenia jakości usług ubezpieczeń majątkowych przez klientów indywidualnych, prezentuje wyniki badań w wybranych zakładach ubezpieczeń majątkowych.

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!