Nowy Russkij diskurs turisticieskogo bizniesa w Polszie. Lingwokulturologicieskoie issliedowanie

Russkij diskurs turisticieskogo bizniesa w Polszie. Lingwokulturologicieskoie issliedowanie

743-7

Nowy produkt

Irena Hubicka, Martyna Król-Kumor, Irina Rolak, Anna Żelezik, Russkij dyskurs turisticieskogo biznesa w Polsze lingwokulturologicieskoie issliedowanie

Więcej szczegółów

12 Przedmioty

42,00 zł brutto

Więcej informacji

Niniejsza książka stanowi opracowanie kulturologiczne o profilu praktycznym, uwzględniające różne rodzaje pragmatyki użycia w ramach dyskursu biznesu turystycznego. Głównym celem monografii było ukazanie ogromnego potencjału turystycznego Polski oraz możliwości w zakresie prowadzenia przez polskie biura podróży biznesu turystycznego przy współudziale partnerów z Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz innych krajów rosyjskojęzycznych zza wschodniej granicy. Zadaniem monografii było przekazanie odbiorcom wiedzy merytorycznej, jak i pogłębienie ich kompetencji lingwistycznych oraz sprawności komunikacyjnych zgodnie z obowiązującą w polskim systemie edukacyjnym Polską Ramą Kwalifikacji oraz z wymaganiami określonymi przez Europejski system opisu kształcenia językowego (ESOKJ).

Książka skierowana jest do studentów filologii rosyjskiej, lingwistyki stosowanej, turystyki i rekreacji oraz osoby uczące się na lektoratach, które znają język rosyjski przynajmniej na poziomie B1/B2.

Z opracowania mogą też korzystać pracownicy biur podróży, baz noclegowych, przewodnicy turystyczni oraz inne osoby pracujący w sferze obsługi ruchu turystycznego i z klientem rosyjskojęzycznym.

26 innych produktów w tej samej kategorii: