Język rosyjski dla studentów kierunków humanistycznych + płyta

355-2

21,00 zł brutto

Anna Żelezik, Beata Gawęcka-AjchelJęzyk rosyjski dla studentów kierunków humanistycznych, 2007, 216 s., format B5, ISBN 83-7133-355-2

Więcej szczegółów

107 szt.

Język rosyjski dla studentów kierunków humanistycznych jest przeznaczony dla studentów dziennikarstwa, informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, historii, filologii polskiej oraz filologii obcych (poza filologią rosyjską). Podręcznik składa się z czterech rozdziałów. Każdy zawiera dwa obszerne tematy. Rozdział pierwszy uwzględnia materiały dotyczące współczesnych mediów rosyjskich (szczególnie gazet i czasopism) i informacje o podstawowych gatunkach dziennikarstwa, z którymi przyszły adept dziennikarstwa, pracując w swoim zawodzie, na pewno się zetknie. Rozdział drugi, przeznaczony dla studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, prezentuje historię bibliotek na Rusi i opis jednej z bibliotek w Federacji Rosyjskiej. Treści rozdziału trzeciego mają służyć studentom historii. Zamieszczone tu zostały teksty o znanych władcach Rosji (legendarnym założycielu dynastii Rurykowiczów – księciu Ruryku, księciu Włodzimierzu Wielkim, który ochrzcił Ruś, o carze Iwanie IV Groźnym i o Piotrze I). Dalsza część rozdziału jest szczególnie ważna dla przyszłych badaczy historii stosunków polsko-rosyjskich w czasach zaboru rosyjskiego. Zawiera ona dziewiętnastowieczne dokumenty (teksty drukowane oraz rękopisy) napisane starą cyrylicą, które studenci powinni nauczyć się czytać. Zamieszczone w podręczniku dokumenty i materiały archiwalne zostały zaopatrzone w słowniki oraz w stosowne ćwiczenia wyrabiające umiejętność przekładu i mówienia na przeczytany temat. Ostatni rozdział został poświęcony polonistom oraz studentom innych filologii (poza rosyjską). Jest on podzielony na część zawierającą teksty i niektóre utwory (lub ich fragmenty) kilku wybitnych twórców literatury polskiej, takich jak Adam Mickiewicz, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, ks. Jan Twardowski. W podrozdziale dotyczącym naszego wieszcza narodowego zaznaczone zostały związki przyjacielsko-literackie, które łączyły Mickiewicza z wielkim poetą rosyjskim – A. S. Puszkinem. W dalszej części rozdziału czwartego studenci mają okazję poznać biografie i wybrane utwory A. S. Puszkina, A. P. Czechowa, I. A. Bunina, B. L. Pasternaka, J. A. Brodskiego. Podtematy w tematach głównych zawierają na wstępie słowniczek aktywnej leksyki tematu. Kolejne ćwiczenia mają charakter gramatyczny i uwzględniają takie struktury i zjawiska językowe, z którymi student zetknie się w tekście głównym. Wszystkie zawarte w podręczniku zadania mogą być wykonywane zarówno na zajęciach pod kierunkiem lektora, jak i samodzielnie w domu.

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Customers who bought this product also bought:

Product successfully added to the product comparison!