Jazykowoje klisze

330-9

21,00 zł brutto

Swietłana Leszczak, Jazykowoje klisze. Pragmatika, sjemantika i struktura analiticzeskich nominatiwnych nieidiomaticzieskich znakow w sowriemiennom russkom jazykie, 2007, 178 s., format B5, ISBN 978-83-7133-330-9

Więcej szczegółów

35 szt.

Książka poświęcona jest analizie rosyjskich analitycznych nominatywnych jednostek leksykalnych nieposiadających funkcji wtórnej nominacji. Pierwszy rozdział pt. „Status frazemów” stanowi próbę uzasadnienia specyficznego statusu frazemów jako leksykalnych jednostek językowych w porównaniu z innymi jednostkami języka i mowy. W rozdziale drugim „Pragmastylistyczne oraz semantyczne funkcje frazemów” przeprowadzono próbę semantycznej i stylistycznej typologii frazemów, poddano analizie pragmatykę i stylistykę frazemów we współczesnym dyskursie rosyjskojęzycznym. Trzecia część rozprawy – „Struktura frazemów oraz problem tworzenia połączeń wyrazowych” poświęcona jest próbie formalnej typologii frazemów. Została tu przeprowadzona derywacyjna oraz strukturalna analiza frazemów. Ostatni rozdział rozprawy pt. „Praktyczne aspekty badania frazemów” dotyczy używania tych jednostek w praktyce leksykograficznej, dydaktycznej (przede wszystkim w dydaktyce nauczania Polaków języka rosyjskiego) oraz translatorycznej (przy tłumaczeniu tekstów z rosyjskiego na polski i na odwrót). Książka może zainteresować lingwistów, studentów, rusycystów oraz tłumaczy języka rosyjskiego.

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!