Bezpieczeństwo państwa – wybrane zagadnienia

978-83-67580-02-1

46,20 zł brutto

Magdalena Molendowska, Rafał Miernik, Paweł Górski, Martyna OstrowskaBezpieczeństwo państwa – wybrane zagadnienia2022, 210 s., format B5

Więcej szczegółów

2 szt.

Monografia składa się z siedmiu rozdziałów, w których poruszona zostałam tematyka bezpieczeństwa państwa z uwzględnieniem aktualnych wyzwań i zagrożeń. Rozdział pierwszy dotyczy przestępczości zorganizowanej. Poruszone zagadnienia oparte zostały na najnowszych  dokumentach i obejmują problematykę, która dotyczy państw Unii Europejskiej i nie tylko. W rozdziale drugim przedstawiono nowoczesne oblicza wojny na przykładzie konfliktu rosyjsko – ukraińskiego. Zwrócono szczególną uwagę na rodzaj i natężenie informacji wpływających na poczucie zagrożenia. Przedstawiono także rolę i znaczenie informacji we współczesnych konfliktach oraz założenia wojny hybrydowej wykorzystującej szereg działań: od dezinformacji i fake newsów po działania destabilizacyjne i zbrojne. Idee wojny hybrydowej (nowej drogi wojny) nabrały szczególnego znaczenia po tym, jak Rosja wykorzystała Olimpiadę w Soczi do „rozmycia” aneksji Krymu. Dla Rosji informacja stała się bronią, zaś środki niewojskowe okazały się być równie skuteczne jak broń konwencjonalna. W kolejnym rozdziale zaprezentowana została koncepcja bezpieczeństwa społecznego Chin, w której dominuje kwestia suwerenności terytorialnej. W Chinach human security rozumie się nie jako bezpieczeństwo jednostki, lecz jako bezpieczeństwo społeczeństwa jako całości, zaś dla określenia bezpieczeństwa społecznego używa się terminu „nietradycyjne bezpieczeństwo”. Omówiono obowiązujące w Chinach oficjalne dokumenty traktujące o bezpieczeństwie społecznym. Istotną kwestią z punktu widzenia omawianego tematu jest również wprowadzony przez Chiny System Zaufania Społecznego, wpisujący się w koncepcję bezpieczeństwa jednostek. W rozdziale czwartym monografii została zawarta problematyka zagrożeń ekologicznych XXI wieku. Uwzględniając specyficzny charakter oraz wielowymiarowość współczesnych zagrożeń ekologicznych scharakteryzowano przede wszystkim zagrożenia o podłożu: geologicznym, hydrologiczno-meteorologicznym oraz technologicznym. Wiele uwagi poświęcono analizie i ocenie następstw tych zagrożeń dla całego ekosystemu ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Polski. Rozdział piąty poświęcony jest problematyce zagrożeń epidemicznych, a także zagrożeń związanych z celowym użyciem patogenów biologicznych jako narzędzia agresji. Szczególną uwagę poświęcono analizie historycznej najważniejszych przypadków epidemii  oraz zagrożeniom epidemicznym związanym z wirusami: SARS, MERS, ptasiej grypy, świńskiej grypy, Eboli, SARS-CoV-2, Zika, Nipah, Lassa oraz z wirusem małpiej ospy (MPXV). Druga cześć  tego rozdziału zawiera analizę historyczną celowego użycia patogenów biologicznych jako narzędzia agresji oraz przykłady współczesnych ataków z użyciem czynników aktywnych broni biologicznej. Monografię zamyka tematyka z zakresu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W ostatnich latach w krajach Unii Europejskiej (także w Polsce) wzrosła liczby pojazdów, a to prowadzi do wzrostu liczby zagrożeń występujących w ruchu drogowym. Stąd też w rozdziale Bezpieczeństwo ruchu drogowego – czynniki zagrożeń zaprezentowano istotę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz scharakteryzowano czynniki zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci modelu U-P-O i zachodzące między nimi powiązania. Z kolei w rozdziale Inteligentne systemy transportowe a bezpieczeństwo ruchu drogowego przedstawiono istniejący stan wiedzy na temat tych aplikacji, ich definicje, korzyści z ich stosowania, a także ich strukturę, podział oraz architekturę. Następnie scharakteryzowano oddziaływanie inteligentnych systemów transportowych na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Customers who bought this product also bought:

Product successfully added to the product comparison!