Horyzonty poznania. Prace naukowe SKN UJK. Język – Komunikacja – Translacja z lat 2015–2019 - PDF publikacji

948-6

15,75 zł brutto

Paulina Pietras, Krzysztof Kasiński, Michał Mazurkiewicz red., Horyzonty poznania. Prace naukowe SKN UJK. Język – Komunikacja – Translacja z lat 2015–20192021, 111 s. - PDF publikacji

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje obecnie w magazynie

Niniejszy tom stanowi rezultat badań młodych naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe w obrębie nauk humanistycznych, a ściślej językoznawstwo, literaturoznawstwo i nauki o kulturze i religii.

Publikacja stanowi sposób włączenia do badań naukowych najlepszych tekstów  młodych naukowców – studentów, absolwentów i doktorantów Instytutu Filologii Obcych i Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W prezentowanym tomie znalazły się referaty wygłoszone w trakcie dwóch ogólnopolskich konferencji naukowych, a także napisane w trakcie prac koła naukowego Język-Komunikacja-Translacja UJK w Kielcach. I tak Dominika Jaskólska w swoim artykule podejmuje tematykę bilingwizmu – dwujęzyczności wśród dzieci, Justyna Jedlikowska przedstawia natomiast sposoby analizy tekstów prawnych przy wykorzystaniu narzędzia „Jasnopis”. W kolejnej części książki Marta Kwaśniewska podejmuje próbę analizy dyskursu metafor konceptualnych, a Patrycja Dulnik omawia zjawisko „fugi” w języku niemieckim. Patrycja Kubicha dokonuje w swoim artykule pragmatycznej analizy fragmentu wspólnego programu wyborczego niemieckich partii CDU i CSU. W części literaturoznawczo-kulturoznawczej Paulina Pietras podnosi kwestię dehumanizacji i uprzedmiotowienia partnera życiowego w komedii romantycznej, natomiast Krzysztof Kasiński debatuje nad zjawiskiem kanibalizmu w perspektywie interdyscyplinarnej.

Zobacz także

29 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!