Existential and Social Perspectives in Thomas Hardy’s Novels

311-0

21,00 zł brutto

Andrzej Diniejko, Existential and Social Perspectives in Thomas Hardy’s Novels,2006, 160 s., format B5, ISBN 83-7133-311-0

Więcej szczegółów

148 szt.

Opracowanie poświęcone jest twórczości prozatorskiej Thomasa Hardy’ego (1840-1928) – jednego z najwybitniejszych twórców epoki wiktoriańskiej. Książka składa się z ośmiu rozdziałów, aneksu, zawierającego szczegółowe kalendarium życia i twórczości pisarza, obszernej bibliografii, wraz adresami ważniejszych stron internetowych poświęconych pisarzowi, oraz indeksu. W pierwszym rozdziale przedstawiono ważniejsze publikacje krytyczne poświęcone twórczości prozatorskiej Hardy’ego. W drugim – opisano klimat intelektualny okresu późnowiktoriańskiego oraz wpływ teorii Darwina. Trzeci rozdział zawiera krótki rys biograficzny. W rozdziale czwartym omówiono perspektywę egzystencjalną i społeczną we wczesnych i mniej znaczących powieściach Hardy’ego. Rozdział piąty poświęcony jest analizie głównych powieści, takich jak Powrót na wrzosowisko, Burmistrz z Casterbridge, Tessa d’Urberville i Juda Nieznany. W rozdziale szóstym i siódmym omówiono egzystencjalną i społeczną tematykę prozy Thomasa Hardy’ego. W ostatnim, ósmym, rozdziale omówiono dziedzictwo literackie Hardy’ego, ukazując bezpośredni lub pośredni wpływ jego prozy na twórczość wielu autorów, m.in. Davida Herberta Lawrence’a i Johna Fowlesa. Na tle innych studiów książka wyróżnia się próbą wyłonienia w twórczości prozatorskiej Hardy’ego dwóch zasadniczych perspektyw: egzystencjalnej i społecznej. Perspektywa egzystencjalna – ukazująca człowieka, jako jedynego ze wszystkich bytów, wewnętrznie rozdartego, mającego poczucie przemijalności, braku i niespełnienia – ma wiele cech zbieżnych z filozofią egzystencjalistyczną. Perspektywa społeczna wyraża się wrażliwością autora na zjawisko niedopasowania społecznego oraz ostrą krytyką ideologii wiktoriańskiej, przede wszystkim darwinizmu społecznego, czyli organizacji życia społeczno-gospodarczego, wzorowanej na metodzie ewolucji naturalnej, gdzie odnoszą sukces jednostki najlepiej dostosowane do nowych uwarunkowań, jednostki zaś gorzej dostosowane są marginalizowane, giną samoistnie lub są niszczone. Książka, napisana w języku angielskim, adresowana jest przede wszystkim do studentów filologii angielskiej zainteresowanych rozwojem powieści wiktoriańskiej, a w szczególności twórczością prozatorską Thomasa Hardy’ego.

Zobacz także

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Product successfully added to the product comparison!